Elektroninis statistinių verslo duomenų parengimas ir perdavimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-05
Prašoma lėšų suma:
1 434 495,48 €
Skirtas finansavimas
1 412 699,26 €
Iš jo ES dalis:
1 200 794,37 €

Kasmet Statistikos departamentas gauna virš 0,5 milijono statistinių ataskaitų, kurias pildo apie 50 tūkst. ūkio subjektų, kurių didžioji dalis yra verslo subjektai. Didžiausia ūkio subjektų problema teikiant duomenis Statistikos departamentui yra ta, kad tie patys duomenys dažnai teikiami kelioms institucijoms skirtingu laiku, skirtinga forma. Be to ataskaitų pildymas yra ilgas ir sudėtingas procesas, užimantis daug laiko. Dauguma ūkio subjektų turi verslo valdymo sistemas, kuriose jau yra sukaupti ataskaitoms būtini duomenys ir ūkio subjektai gaišta laiką ši?ms duomenims perkelti. Sprendžiant problemą būtina sukurti viešąją elektroninę paslaugą, kurią sudarytų: (a) sistema, kuri suteiks galimybę respondentams pateikti statistinius duomenis tiesiai iš verslo subjektų verslo valdymo sistemų, (b) statistinių verslo duomenų priėmimo sistema iš administracinių šaltinių (VMI, VSDFV, Muitinės departamento), (c) respondentų autentifikavimas. Pagrindinis projekto „Elektroninis statistinių verslo duomenų parengimas ir perdavimas“ tikslas – sukurti 5-o viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygio viešąją elektroninę paslaugą verslo subjektams, kuri sudarytų sąlygas parengti ir perduoti statistinius verslo duomenis elektroniniu būdu bei naudojant internetą. Projektas sukurs pridėtinę vertę sutaupant laiko ir resursų verslo subjektams teikiantiems statistinius duomenis bei Statistikos departamentui vykdant duomenų teikimo priežiūrą. Projektas įdomus tuo, kad leis užtikrinti "vieno langelio" principo įgyvendinimą, nes ūkio subjektams nereikės skirtingoms institucijoms teikti tos pačios informacijos kelis kartus. Projekte siūloma realizuoti inovatyvų sprendimą statistinius duomenis pateikti tiesiai iš verslo valdymo sistemų.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-01-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-03-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą