PET butelio sienelių storio įvertinimo metodų ir priemonių panaudojant skaitinio intelekto algoritmus sukūrimas bei tyrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elinta"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-21
Prašoma lėšų suma:
330 590,82 €
Skirtas finansavimas
298 041,3 €
Iš jo ES dalis:
298 041,3 €

PET buteliu? formavimo metu susiduriama su atsitiktiniais veiksniais i?takojanc?iais gaminio kokybe?. Problema? išspre?sti, nemažinant darbo našumo, kuris siekia iki 15 butelių/s, galima tik panaudojus intelektualias vaizdu? apdorojimo technologijas. PET butelių gamyboje įdiegus butelio sienelės storio matavimo sistemą, bus užtikrintas daugumos defektų aptikimas realios gamybos sąlygomis teikiant operatoriui informaciją apie technologinės įrangos sutrikimus. Tokio produkto įdiegimas pramonėje atitinka pasaulinės klimato kaitos sušvelninimo, pavojaus žmogaus sveikatai mažinimo, gamtos ištekliu? naudojimo veiksmingumo didinimo prioritetus. Su ES fondų parama bus įgytos žinios ir patirtis sienelės storio matavimo srityje, per trumpesnį laiką bus galima giliau ištirti naujus matavimo metodus bei procesus, vykstančius bangoms sklindant pro PET medžiagos sluoksnį. Tai leis sukurti ir pradėti gaminti naujų produktų grupę, kuri padidintų “Elintos” įmonių grupės gyvybingumą Pasaulio rinkoje. Problemos sprendimui numatoma sukurti naujus įvairaus bangos ilgio šviesos slopinimo bei išsklaidymo registravimo metodus, įdiegti skaitinio intelekto algoritmus, leisiančius įvertinti PET butelio sienelės storį absoliutinėmis reikšmėmis. Skaitinio intelekto metodų taikymas leis įvairiais metodais nustatytus šviesos bangų amplitudinius bei spektrinius pokyčius apibūdinančius dydžius susieti tiek su sienelės storio reikšmėmis, tiek ir gamybos įrangos technologiniais režimais. Tai nauja rinkoje kokybės kontrolės sistema, kurios įdiegimas leistų sumažinti PET butelių broko kiekį, žaliavų ir energijos sąnaudas. Projekto stipriosios ypatybės yra tai, kad naujas produktas bus kuriamas bendradarbiaujant inovatyvias kompiuterinės regos sistemas gaminančioms įmonėms, mokslo ir mokymo organizacijoms, PET butelius gaminančioms kompanijoms. Tai leidžia realios gamybos sąlygas panaudoti tyrimams, detaliam procesų pažinimui, ko pasekoje bus sukurti inovatyvūs PET butelių kokybės kontrolės metodai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektas LT
Kvietimo numerisVP2-1.3-ŪM-02-K-04
Paraiškos kodasVP2-1.3-ŪM-02-K-04-043
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-08-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-09-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą