MOMA: mobilios mamos - naujos kartos darbuotojos

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga NAUJOS KARTOS MOTERŲ INICIATYVOS
Projekto pradžia: 2009-03-06         Projekto pabaiga: 2011-04-06
Bendra projekto vertė:
214 588,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
214 588,45 €
Projektui išmokėta lėšų:
214 558,79 €
Iš jo ES dalis:
214 588,45 €
Iš jo ES dalis:
214 558,79 €

Projektu bus sukurtas ir išbandytas veiklos modelis informaciniam ir savitarpio pagalbos centrui "MOMA- mobili mama". Tikslas - sukurti informacinio ir savitarpio pagalbos centro „MOMA – mobili mama“ instrumentus ir modelį darbui su darbdaviais kaupiant informaciją apie „draugiškas šeimai“ darbo vietas, paslaugų paketą ir aiškų veiklos planą. Projektas paremtams 2 bazinėmis idėjomis: 1) Surasti ir suburti savipagalbai tas moteris, kurių pagrindinė bedarbystės problema yra vadinamasis "užsisėdėjimas" namuose auginant vaikus, t.y. tokias moteris, kurių ilgalaikė bedarbystė nėra tiesiogiai sąlygota pinigų stygiaus, priklausomybės ligų. Į šią grupę pateks moterys, ilgesnį laiką nedalyvavusios darbo rinkoje, vienišos, daugiavaikės mamos.Tokia tikslinė grupės pasirinkta, nes NKMI, turi patirties darbe su moterų problemomis, ir suvokia, kad siekiant pademonstruoti projekte pamatuojamą rezultatą, būtų sudėtinga pradėti daryti modelio tikrinimo darbus asmenų, patiriančių gausias kompleksines socialines problemas. Subūrus mamas į savitarpio pagalbos grupes visoje Lietuvoje bei vykdant aktyvų darbą (aktyvių pardavimų principu) su darbdaviais, be papildomo valstybinio įsikišimo galima paskatinti moterų užimtumo problemos sprendimą. 2) Sukurti instrumentus "draugiškų šeimai" darbo vietų nustatymui, atlikti pridėtinės vertės analizę, kodėl ekonomiškai naudinga yra įdarbinti mamas, auginančias vaikus, ir pradėti vykdyti darbą su darbdaviais aktyvių idėjų pardavimų principais. Pagal atliktą prieš paraiškos rengimą situacijos analizę buvo suformuotos 3 veiklos kryptys informaciniam ir savitarpio pagalbos centrui "MOMA- mobili mama": su darbdaviais, su mamomis ir su visuomene.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-02-K-01
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-02-K-01-042
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto