Mano Guru: verslo ir socialinių iniciatyvų derinimas suteikiant naujas galimybes darbo rinkoje

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai"
Projekto pradžia: 2009-03-06         Projekto pabaiga: 2011-07-06
Bendra projekto vertė:
423 610,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
423 610,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
402 231,43 €
Iš jo ES dalis:
423 610,69 €
Iš jo ES dalis:
402 231,43 €

004-2007 m. buvo kryptingai plėtojamos sveikatos priežiūros paslaugos, asmenims priklausomiems nuo neteisėto narkotinių ir pasichotropinių medžiagų vartojimo. Kvalifikuota medicininė pagalba priklausomiems asmenims Lietuvoje teikiama pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir psichikos centruose. Remiantis statistiniais duomenimis 2007 m. sergamumas narkomanija sudarė 9,5 atv./100 tūkst. gyventojų ir buvo mažesnis už pastarųjų 7 metu vidurkį, t.y. 12 atv./100 tūks. gyv. 2007 m. trumpalaikę socialinę gobą priklausomiems asmenims teikė 16 psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigos, kuriose buvo apie 290 vietų, tačiau tik apie 40 proc. priklausomų asmenų baigia tokiose įstaigose taikomas reabilitacijos programas. Siekiant integruoti šiuos asmenis į darbo rinką, mažinti jų socialinę atskirtį, yra parengtas šis projektas. Projektas skirtas atskirties tikslinių grupių ekonominiam aktyvumui skatinti, spręs priklausomų asmenų problemas susijusias su priklausymų nuo šalpos mechanizmų, dažnus atkryčius ir pakartotinas reabilitacijas, ekonominį pasyvumą bei sunkumais integruojantis į darbo rinką, ir turės šį tikslą: - diegs iniciatyvos EQUAL sukurtą novatorišką priklausomų asmenų profesinės reabilitacijos modelį. Darbinė reabilitacija bus vykdoma tuo tikslu įsteigtoje kavinėje „Mano guru“, kur priklausomiems asmenims bus organizuojamas teorinis ir praktinis mokymas pagal padavėjo, barmeno ir virėjo profesijas. Jiems bus suteikiama teoriniai ir praktiniai mokymai iki 6 mėn., mokslo baigimo sertifikatai, darbdavio rekomendacija ir tarpininkaujama įsidarbinant. EQUAL projekto metu ilgalaikiai įsidarbino 30 iš 36 dalyvių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-02-K-01
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-02-K-01-142
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto