UAB "WILIBOX" MTTP infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-03-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "WILIBOX"
Projekto pradžia: 2010-01-06         Projekto pabaiga: 2012-02-29
Bendra projekto vertė:
699 758,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
489 830,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
426 463,68 €
Iš jo ES dalis:
489 830,86 €
Iš jo ES dalis:
426 463,68 €

UAB „Wilibox“ pagrindinė veikla yra sparčiųjų belaidžių tinklų įrangos kūrimas, gamyba ir pardavimas. Pagrindinės rinkos šiuo metu yra globalios Europos Sąjunga, Azijos, JAV, Kanada. UAB „Wilibox“ artimuose planuose rinkai pateikti inovatyvius, konkurencingus naujus gaminius, ieškoti naujų tikslinių grupių gaminamai produkcijai. Projekto metu planuojama išplėsti MTTP infrastruktūrą. Tai leis užtikrinti efektyvų turimų resursų panaudojimą bendrovėje, kuriant inovatyvių produktų prototipus. Efektyvesnis prototipo kūrimas ir reikiama įranga leis sukurti ir rinkai pateikti kokybiškesnius invoatyvius produktus. Bendrovė turi sukaupusi reikiamą patirtį MTTP veiklose ir įranga yra būtina tolimesnei sėkmingai veiklai. Tai yra įvairaus pobūdžio generavimo, matavimo, testavimo ir prototipų gamybos įranga. Be tokio pobūdžio įrangos sėkmingas užsibrėžtų MTTP projektų įgyvendinimas bendrovėje nėra įmanomas. Turima patirtis komercializuoti ir rinkai pateikti paklausius naujus produktus leidžia daryti prielaidas kad investicijos į MTTP infrastruktūrą leis dar labiau padidinti bendrovės konkurencingumą. Leis sukurti naujas darbo vietas. ES fondų parama leis projektą įgyvendinti didesniu mastu ir sparčiau. Planuojama šio projekto trukmė yra 9 mėnesiai. Planuojam įsigyti MTTP įranga yra inovatyvi pasauliniu mastu. Todėl leis sparčiau ir kokybiškiau įgyvendinti užsibrėžtus MTTP projektų tikslus, efektyviau išnaudoti turimus tyrėjų resursus bei sukurti naujas tvarias tyrėjų darbo vietas po projekto įgyvendinimo. Projektas yra naudingas ir kitoms bendrovėms, nes kuriami nauji produktai naudojami kaip komponentai. Todėl gerėja ir kitų bendrovių veiklos rodikliai. UAB „Wilibox“ stengiasi vykdyti veiklas su partneriais, šio projekto įgyvendinimas užtikrintų jų kompetencijos augimą ir efektyvesnį darbą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT+
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-03-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-03-K-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto