Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
Projekto pradžia: 2009-11-01         Projekto pabaiga: 2012-07-31
Bendra projekto vertė:
16 077 925,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 213 160,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 213 160,34 €
Iš jo ES dalis:
5 213 160,34 €
Iš jo ES dalis:
5 213 160,34 €

Projekto esmė – Šiaulių pietinės katilinės teritorijoje pastatyti naują biomasę naudojančią termofikacinę jėgainę, sumažinant priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų, o tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą. Išlaikant AB „Šiaulių energija“ šilumos ūkio konkurencingumą ir aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą bei įgyvendinant įmonės modernizavimo projektus pagal įmonės organizacinių techninių priemonių planus, numatoma įgyvendinti šį projektą 2009-2011 m. Jėgainės galingumas neįskaitant energijos naudojamos savosioms reikmėms sudarys apytikriai 25 MWšil. ir 11 MWel. Taip pat papildomai bus atgaunama atliekinė šiluma įrengiant 8 MW degimo produktų kondensavimo šilumokaitį. Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių. Planuojama, kad naujoji termofikacinė jėgainė gamins 215,4 GWh šilumos ir 64,5 GWh elektros per metus. Šilumos gamyba jėgainėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o elektra bus parduodama valstybiniam tinklui ir laisviesiems elektros vartotojams. Šis projektas AB "Šiaulių energija" leis sumažinti šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras), bus gaunamos papildomos pajamos iš elektros pardavimo bei geriau bus išnaudojami kuro resursai energijos gamyboje. Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 69000 t/metus, o dujų suvartojimas - 19500 tne/metus. Dėl pagaminamos elektros energijos papildomai apie 31500 t CO2 bus sutaupoma kitose, dujas deginančiose elektrinėse (pvz. Lietuvos elektrinėje).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-02-K-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-02-K-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto