Jaunųjų lyderių sprendimai

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija
Projekto pradžia: 2011-11-25         Projekto pabaiga: 2013-09-30
Bendra projekto vertė:
638 114,28 €
Projektui skirtas finansavimas:
587 064,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
585 319,53 €
Iš jo ES dalis:
587 064,99 €
Iš jo ES dalis:
585 319,53 €

Lietuvoje jaunimas vis dar atsilieka nuo kitų Europos šalių verslumo lygmeniu. Tyrimų duomenimis, tarp veiksnių, kurie galėtų paskatinti kurti savo verslą, Lietuvoje dažniausiai nurodoma finansinė valstybės parama, palankesnė mokesčių sistema, lengvatos verslui kurti, ir tik po to - geros verslo idėjos buvimas. Įgyvendinant pasirinktą integruotą verslumo ugdymo modelį Lietuvoje siekiama keisti nuomonę, kad valstybė yra atsakinga už verslo skatinimą. Kaip rodo projekto įgyvendinamo verslumo ugdymo modelio realizavimo praktika užsienio šalyse, verslo pradžia gali būti sėkminga ir neturint valstybės paramos, nes turint verslo idėją ir pakankamus įgūdžius, galima pačiam rasti finansavimo šaltinius ir įkurti sėkmingai veikiančią įmonę, t.y., pačiam tapti atsakingam už savo gerovę. Įgyvendinamas verslumo ugdymo modelis teikia paramą visuose verslo kūrimo etapuose – nuo verslo idėjos sukūrimo iki įmonės sustiprėjimo, ugdant visus verslininkui šiame procese reikalingus įgūdžius. Modelio nauda glūdi jo integruotame požiūryje (apimami visi etapai) ir nuolatinės paramos teikime (net ir po to, kai buvo įkurta veikianti įmonė). Lietuvos kontekste modelis aktualus tuo, kad, suteikdamas visus verslininkui reikalingus įgūdžius, gali pakeisti pasyvią nuostatą verslo kūrimo atžvilgiu ir įgalinti jauną žmogų pačiam imtis lyderio vaidmens bei pačiam kurti sau palankią verslo aplinką. O norą imtis aktyvaus vaidmens turi paskatinti žinojimas, kad jaunasis verslininkas bet kada galės kreiptis konsultacinės paramos ir pagalbos į mentorius. Projekto rėmuose modelis bus įgyvendinamas per šias projekte planuojamas veiklas: asmeninių ir socialinių verslumo įgūdžių lavinimas, verslo galimybių identifikavimo mokymai, verslo galimybių įvertinimo mokymai, verslo plano sukūrimo mokymai, pasiruošimas verslo planų įgyvendinimui ir verslo planų įteisinimas, projekto valorizacijos plano įgyvendinimas, mentorių pritraukimas ir apmokymai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-036
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto