Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-06-09         Projekto pabaiga: 2013-11-01
Bendra projekto vertė:
3 276 886,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 896 200,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 896 200,19 €
Iš jo ES dalis:
2 896 200,19 €
Iš jo ES dalis:
2 896 200,19 €

Vilniaus miesto savivaldybei priklausanti viešojo naudojimo teritorija - Sereikiškių parko Bernardinų sodas yra pačiame Vilniaus senamiesčio branduolyje, šalia Neries ir Vilnios upių slėnių sankirtos, Gedimino pilies ir Kalnų parko kalvyno papėdėje. Funkciniu aspektu Sereikiškių parkas ir Bernardinų sodas šiuo metu yra vienintelė žalioji poilsio zona, skirta gyventojų poilsiui bei gausių aplink esančių unikalių kultūros vertybių lankytojams, sostinėje viešintiems Lietuvos ir užsienio turistams. Šiuo metu parkas yra daugiau urbanistinis nei istorinis, neatspindi vietovės vertės. Parko takai, želdiniai ir mažosios architektūros elementai yra pasenę, kai kurie – avarinės būklės. Parko erdvinė struktūra prarado vizualinius ryšius su gamtine ir architektūrine aplinka dėl savaiminių želdinių Vilnios krantinėje. Nepaisant gana prastos situacijos, parkas yra turtingas detalių, kurias projekto metu siekiama išvystyti ir panaudoti visuomenės, vietinio bei atvykstamojo turizmo reikmėms. Projekto tikslas: remiantis senaisiais Vilniaus planais, prioritetą atiduodant 19 a. pabaigos išlikusiai kartografinei ir istorinei ikonografinei medžiagai bei dalininko A. Strausso projektui (1886-1888 m.), siekiama atkurti Bernardino sodo (Sereikiškių parko) kultūrinį bei gamtinį paminklą, bei, įvertinus pakitusią urbanistinę ir socialinę aplinką, ieškoti darnos su vietovėje išlikusiais praeities klodais ir taip formuoti naują poilsio parko identitetą. Pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą Bernardinų sodas yra senamiesčio zonoje, kurioje teisės aktais numatytas restauravimo – atkūrimo rėžimas. Bernardinų sodo sutvarkymo projektu siekiama atkurti primirštą istorinę prasmę, išsaugant vertingus elementus ir atkuriant prarastas dalis suformuoti vieningą elementų ir formų visumą, atspindinčią sunykusios vertybės požymius, bei atskleisti ją visuomenei, sukuriant patrauklią aktyvaus poilsio infrastruktūrą sostinės centre.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto