Boilerinės Nr. 9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2014-04-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
677 147,82 €
Projektui skirtas finansavimas:
338 573,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
270 122,42 €
Iš jo ES dalis:
338 573,91 €
Iš jo ES dalis:
270 122,42 €

UAB „Utenos šilumos tinklai“, eksploatuodama CŠT sistemos tinklus Utenos mieste, susiduria su tokiomis problemomis: didelė dalis vamzdynų yra seni, susidėvėję, suprastėjusi jų izoliacija, dėl ko šilumos perdavimo metu atsiranda nemaži šilumos nuostoliai, visame CŠT tinkle vidutiniškai siekiantys 15,8 %. Boilerinės Nr. 9 rajono 2D50 - 200 esami kvartaliniai šilumos tiekimo tinklai sumontuoti 1984-1987 m., pakloti nepraeinamuose kanaluose, bendras esamų (numatomų rekonstruoti) kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ilgis 1858,5 m (trasos ruožo ilgis).Mikrorajono apatinėje šlaito dalyje įrengtos šilumos kameros bei vamzdynai polaidžio metu ir stiprių liūčių metu dažnai užliejamos paviršiniu lietaus vandeniu. Atskiri nurodytų kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ruožai pažeisti korozijos, todėl buvo eilę kartų stabdomi ir remontuojami, pažeista šiluminė izoliacija neatitinka keliamų reikalavimų. Šilumos tiekimo tinklo atšakos link Saulės gimnazijos (1982 m. statyba) dėl gamtinių sąlygų ir gruntinio vandens poveikio, šiluminė izoliacija prarado technines savybes. Dėl minėtų priežasčių šiuose ruožuose patiriami nemaži šilumos nuostoliai. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius miesto šilumos tiekimo tinkluose, bei užtikrinti patikimą jų eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą miesto vartotojams, numatoma minėtų atkarpų senus vamzdynus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Projekto metu planuojama renovuoti 2052,2 m esamų senų šilumos tiekimo trasų, nutiesiant vietoje jų 1937,5 m naujų DN40-200 šilumos tiekimo trasų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-034
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.