Utenos miesto dalies centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir sužiedinimas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2009-07-22         Projekto pabaiga: 2012-07-20
Bendra projekto vertė:
633 488,18 €
Projektui skirtas finansavimas:
316 744,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
269 451,8 €
Iš jo ES dalis:
316 744,09 €
Iš jo ES dalis:
269 451,8 €

Projekto esmė – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir sąnaudas, aplinkos taršą bei padidinti šilumos tiekimo saugumą ir energijos efektyvumą Utenos mieste. Projekto metu numatoma Utenos mieste renovuoti 921 m (dvigubo vamzdžio) DN 40-200 mm šilumos tiekimo tinklų, nutiesti150 m. tinklų iki naujo vartotojo, taip pat sužiedinti CŠT tinklus K. Donelaičio gatvėje ir Aukštakalnio mikrorajone. Projektas tiesiogiai sąlygoja žymų šilumos perdavimo nuostolių sumažėjimą modernizuojamuose tinkluose, kas sudarys sąlygas teikti kokybiškesnes paslaugas, tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą. Išlaikant UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos ūkio konkurencingumą ir aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą bei įgyvendinant įmonės modernizavimo projektus pagal įmonės organizacinių techninių priemonių planus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ numato įgyvendinti šį projektą 2009-2012 m. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-01
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.