Savarankiško gyvenimo namų Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenims įkūrimas Debeikių miestelyje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Projekto pradžia: 2009-07-01         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
358 519,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
304 680,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
211 712,25 €
Iš jo ES dalis:
304 680,26 €
Iš jo ES dalis:
211 712,25 €

Biudžetinė įstaiga, Anykščių r. savivaldybės socialinių paslaugų centras (ASPC), siekdama plėsti nestacionarių socialinių paslaugų pasiūlą, numato įsteigti savarankiško gyvenimo namus Anykščių r. senyvo amžiaus asmenims. Anykščių r. savivaldybė išsiskiria ypač dideliu pensinio amžiaus gyventojų skaičiumi. Esant didelei senyvo amžiaus asmenų daliai, rajone yra didelis socialinių paslaugų poreikis šiai socialinei grupei. Šiuo metu Anykščių rajono savivaldybėje senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ar slauga, teikiamos stacionarios socialinės globos paslaugos savivaldybės bei valstybiniuose globos namuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras - vienintelis teikiantis pagalbos į namus paslaugas anykštėnams. Tačiau nestacionarių socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas tik iš dalies, jų pasiūla nėra pakankama. Būtina vystyti nestacionarių socialinių paslaugų, skirtų senyvo amžiaus asmenims, infrastruktūrą Anykščių rajono savivaldybėje. Numatytuose įsteigti savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos paslaugos iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis buityje, rūpintis savimi, šeima. Tokio pobūdžio socialinės paslaugos rajone iki šiol nebuvo teikiamos. Projekto metu numatoma rekonstruoti patalpas Debeikių miestelio ambulatorijos pastato dalyje, pritaikant šias patalpas savarankiško gyvenimo paslaugoms teikti. Vienu metu steigiamuose savarankiško gyvenimo namuose galės gyventi 12 senyvo amžiaus asmenų. Numatoma, jog vidutiniškai per metus projekto metu įsteigtų savarankiško gyvenimo namų paslaugomis pasinaudos apie 15 Anykščių rajone gyvenančių senyvo amžiaus asmenų. Projekto įgyvendinimo dėka Anykščių rajono gyventojams bus užtikrintos prieinamos ir aukštos kokybės nestacionarios socialinės paslaugos, sudarytos geresnės sąlygos Anykščių rajono senyvo amžiaus gyventojų integracijai į visuomenę.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-01-R-91
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-01-R-91-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.