Dirbdami kurkime šeimos gerovę!

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-04-K
Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas
Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras
Projekto pradžia: 2009-09-01         Projekto pabaiga: 2014-05-31
Bendra projekto vertė:
1 113 267,91 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 113 267,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 113 267,91 €
Iš jo ES dalis:
823 818,36 €
Iš jo ES dalis:
823 818,37 €

Lietuvoje šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo klausimai daugiausiai sprendžiami per atostogų ir pašalpų sistemą, neakcentuojant kitų šeimai palankių priemonių - lankstaus darbo, vaikų ir neįgalių asmenų priežiūros, lyčių lygybės. Didesniuose miestuose gyvenančios šeimos, ypatingai moterys, turi didesnes galimybes derinti šeimos, savo ir darbo poreikius. toli nuo didesniu miestų gyvenančios šeimos susoduroia su tradicijomis, kai moteris privalo atsisakyti darbo, saviraiškos ir likti šeimoje, nes nėra galimybių (dažnai ir finansinių), bendruomenė yra nepasiruošusi, nėra sukurtų sąlygų derinti įsipareigojimus. Projekte dalyvausiantiems asmenims bus suteiktos galimybės tobulinti bendruosius gebėjimus, suteikta socialinė ir psichologinė pagalba, bei vykdoma vaikų ir neįgalių asmenų priežiūra. Savivaldybės darbuotojams ir darbdaviams bus vesti seminarai dėl šeimai palankų sąlygų kūrimo, lanksčių darbo organizavimo formų, lyčių lygybės planavimo. Bendrieji mokymai leis asmenims, dalyvausiantiems projekte, geriau prisitaikyti prie dabartinių reikalavimų, pasijausti saugesniems, bus sudarytos sąlygos palikti priežiūros reikalaujančius vaikus ar asmenis, kad galėtų suderinti darbo ir šeimos poreikius. Bus sudarytos galimybės gauti socialines, psichologines konsultacijas, specialistai padės spręsti įsidarbinimo ir darbo išlaikymo problemas, konsultuos teisiniais klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai leis dalyviams įgyti profesinių žinių, todėl kils darbo našumas. Gerinant darbą su klientais, specialistai bus apmokomi specifinių darbinių įgūdžių,turės galimybę pagilinti žinais ir įgūdžius mokymuose. Vykdant projekto veiklas bei naudojant visuomenės informavimo priemones, bus akcentuojami lygių galimybių principai, siekiant pakeisti socialinius stereotipus ir diskriminuojančias darbdavių nuostatas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-04-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-04-K-01-055
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pagėgių