UAB „BIOK“ darbo našumo ir konkurencingumo didinimas investuojant į technologinių linijų modernizavimą ir plėtrą

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BIOK laboratorija"
Projekto pradžia: 2010-09-20         Projekto pabaiga: 2013-09-19
Bendra projekto vertė:
627 431,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
376 459,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
345 116,66 €
Iš jo ES dalis:
376 459,16 €
Iš jo ES dalis:
345 116,66 €

UAB „BIOK“ yra didžiausias kosmetikos produktų gamintojas Lietuvoje. Pažymėtina, kad kosmetikos produktų rinka yra labai dinamiška ir išlaikyti įmonės konkurencingumą galima tik nuolat didinant įmonės darbo našumą, taikant naujausias technologijas bei užtikrinant kosmetikos produktų gamybos procese naudojamos įrangos atitiktį modernių kosmetikos produktų gamybai keliamiems reikalavimams. Tuo pačiu pažymėtina, kad didelė dalis įmonės naudojamos įrangos jau yra fiziškai ir technologiškai pasenusi, įrangos pajėgumai yra nepakankami augančioms gamybos apimtims įvykdyti. Įgyvendinus projektą (planuojama per 2010–2012 metus) UAB „BIOK“ technologinė bazė atitiks visus moderniam kosmetikos produktų gamintojui keliamus reikalavimus, įmonė turės pakankamus gamybinius pajėgumus patenkinti augančius pardavimus vietinėje bei užsienio rinkose. Visa tai sudarys sąlygas įmonei siekti ilgalaikių tikslų bei užtikrinti įmonės konkurencingumą ateityje. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti modernias kosmetikos produktų masės gamybos, kosmetikos produktų masės fasavimo, kosmetikos produktų ženklinimo bei kosmetikos produktų paruošimo realizavimui technologijas. Projektui prašoma parama padės užtikrinti, kad projektas galės būti įgyvendintas diegiant ilgalaike įmonės plėtros strategija paremtus kompleksinius technologinius sprendimus, kas padės didinti UAB „BIOK“ darbo našumą bei konkurencingumą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-149
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto