UAB „Baltic Solar Energy“ inovacinis saulės elementų gamybos projektas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Soli Tek cells"
Projekto pradžia: 2010-04-15         Projekto pabaiga: 2014-04-12
Bendra projekto vertė:
4 625 700,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 775 419,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 775 419,95 €
Iš jo ES dalis:
2 775 419,95 €
Iš jo ES dalis:
2 775 419,95 €

Pastaruosius kelis metus vis didesnis dėmesys skiriamas alternatyvių energijos šaltinių paieškai bei jų vystymui. Iškasamų energetinių išteklių kainos lėtai, bet nuolatos kyla. Be to, galimas tradicinės energetikos kainų šuolis, jei bus įvertintos išorinės išlaidos siekiant kompensuoti daromą įtaką aplinkai, žmonių sveikatai, žemės ir miškų ūkiui. ES parlamentas nuolat pabrėžia atsinaujinančių energijos šaltinių reikšmę. Vakarų Europos šalyse skiriama daug dėmesio atsinaujinančios energijos technologijoms tirti ir vystyti, ypatingą dėmesį sutelkiant į atsinaujinančios energijos konkurentabilumo didinimą. Nors Nacionalinėje energijos vartojimo efektyvumo didinimo programoje siektinas atsinaujinančios energijos indėlis sudaro 12,2 proc. pirminių energijos išteklių, tačiau joje šis rodiklis yra deklaratyvaus pobūdžio, nenumatant tyrimo, technologijų kūrimo, taikymo darbų, įstatyminės teisinės bazės kūrimo ir finansavimo šaltinių. Siekiant spręsti šias problemas UAB "Baltic Solar Energy". iniciavo projekto įgyvendinimą. Projekto metu, planuojama įsigyti saulės elementų gamybos įrangą bei pradėti inovatyvių produktų gamybą Baltijos šalių mastu. Numatomos įsigyti įrangos kaina yra pakankamai didelė, todėl įmonė vien su banko paskola ir nuosavomis lėšomis nesugebėtų įgyvendinti šio projekto. Įgyvendinus projektą, Lietuva žengs pirmuosius žingsnius į fotovoltinės energijos gamybos rinką, bus sukurtos 35 naujos darbo vietos, bus skatinamas eksportas bei aukštųjų technologijų plėtra. Jau 2010 m. pradžioje planuojama uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, todėl Lietuvos energetinės nepriklausomybės skatinimas įgauna dar didesnę reikšmę. Šiuo metu Lietuva pagal saulės energijos panaudojimą užima ES užima paskutines vietas. Per prognozuojamą laikotarpį 2010-2017 m. įmonė į valstybės biudžetą sumokės daugiau negu 40 milijonų litus mokesčių (neskaitant PVM). Įmonė vykdys veiklą aukštųjų technologijų srityj, pagal EVRK veikla priklausys 26 skyriui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-201
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto