Administravimo schema

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
Europos komisija
  • Veiksmų programų stebėsenos komitetas
  • Veiksmų programų valdymo komitetai
  • Viešųjų pirkimų tarnyba
LR Finansų ministerija
  • Vadovaujančioji institucija
  • Tvirtinančioji institucija
  • Mokėjimus atliekančioji institucija
  • Audito institucija Valstybės kontrolė
PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
NAUDOS GAVĖJAI