Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

APVA

Sužinosite, kaip Aplinkos projektų valdymo agentūra prisideda prie 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos valdymo, rasite operatyvias naujienas apie įvykius ir atsakymus į Agentūros specialistams užduotus klausimus – visą reikalingą informaciją paraiškoms parengti ir projektams įgyvendinti.

Institucijos administruojami kvietimai
 • Konkursiniai
  kvietimai
 • Valstybinio
  planavimo
 • Regioninio
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
2011-10-18
Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui
 Žemėlapio paveiksliukas
2009-10-27
Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui
Institucijos administruojami projektai
Visos institucijos paraiškos
Visi institucijos projektai
Institucijos administruojamos patvirtintos priemonės
 • Konkursinės 1
  priemonės
 • Valstybinio 9
  planavimo
 • Regioninio 2
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
 Žemėlapio paveiksliukas
Vandens telkinių būklės gerinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Institucijos administruojamų projektų statistika
Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją