Detali 2007-2013 m. ES paramos panaudojimo statistika

Laikotarpis
Jūsų pasirinkti duomenys:
Visos veiksmų programos
Visos administruojančios tarpinės institucijos
Visos administruojančios įgyvendinančios institucijos
Numatytas finanasavimas
Lietuvai numatytas finansavimas veiksmų programose ir jų prieduose   Iš viso: 7 423 436 547,00 € 1 00,00%
  ES lėšos: 6 775 492 823,00 € 91,27%
Užregistruotų paraiškų skaičius 12977 Prašomas finansavimas: 10 082 848 644,44 € 1 35,82%*
Patvirtintų finansuoti paraiškų skaičius 8876   7 828 724 933,22 € 1 05,46%*
Vertinamų paraiškų skaičius 27   67 428 539,73 € 0,91%*
Įvertintos paraiškos ir sprendžiama dėl jų finansavimo 49   79 935 542,37 € 1,08%*
Nefinansuojamų paraiškų skaičius 4663   2 429 639 214,40 € 32,73%*
Finansuojami projektai 8285 Skirtas finansavimas: 7 782 058 464,57 € 1 04,83%*
Įgyvendinamų projektų skaičius 14 Bendra projektų vertė: 6 828 619,73 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 6 391 698,65 € 0,09%*
ES lėšos 5 899 732,30 € 0,09%**
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 8270 Bendra projektų vertė: 9 144 262 452,44 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 7 655 432 765,92 € 1 03,13%*
ES lėšos 7 025 680 178,46 € 1 03,69%**
Išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos: 7 311 452 669,99 € 98,49%*
Įgyvendinamų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 5 651 126,14 € 0,08%*
ES lėšos: 5 159 559,98 € 0,08%**
Baigtų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 7 305 801 543,85 € 98,42%*
ES lėšos: 6 748 200 189,72 € 99,60%**
Išlaidos, pripažintos deklaruotinamomis EK   Iš viso: 7 354 414 098,19 € 99,07%*
ES lėšos: 6 787 936 199,08 € 1 00,18%**
Išlaidos, deklaruotos EK   Iš viso: 7 341 942 340,80 € 98,90%*
ES lėšos: 6 777 566 934,97 € 1 00,03%**
Projektų statistika
* - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo 2007-2013 m.
** - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo ES dalies 2007-2013 m.

Lentelėje naudojamos sąvokos

Numatytas finansavimas – veiksmų programose ir jų prieduose veiksmų programų prioritetų priemonėms numatytas finansavimas iš ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų 2007-2013 m.

Prašomas finansavimas – užregistruotose paraiškose projektams prašomas skirti finansavimas.

Įgyvendinamų projektų vertė – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse užfiksuota bendra projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Skirtas finansavimas – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse projekams skirtas ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Išmokėtos lėšos – projektų vykdytojams ir rangovams (paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams) išmokėtos lėšos, įskaitant avansus. Dėl dalies projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose pateiktų išlaidų tinkamumo dar sprendžia įgyvendinančiosios institucijos.

Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK – projektų vykdytojų patirtos ir įgyvendinančiųjų institucijų patikrintos ir pripažintos tinkamomis projektų išleistos ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2017 m. Balandžio 30 d.