DUK

Dažnai užduodamų klausimų paieška
Ieškoti pagal priemones
Ministerijos ir IVPK:
Įgyvendinančios institucijos:
DUK 733
Kvietimas Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-02. Vertinimo kriterijaus 4.1. išaiškinimas. , Europos socialinio fondo agentūra,
Ar pagal kvietimą „Socialinio dialogo skatinimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-02 projektuose gali būti numatyta veikla „konsultacijos“? , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-08-08
Kvietimas Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-02. Kaip traktuoti vertinimo kriterijų „įgyvendinant projektą dalyvauja ne mažiau kaip 1 įmonė, įstaiga, organizacija, kurioje darbo taryba ar profesinė sąjunga įsisteigė ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo“ t.y. kada turi būti įkurta profesinė sąjunga, kad atitiktų šį kriterijų? , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-08-08
Ar būtinai steigimo dokumentuose turi būti įvardintos tiksliai tos veiklos sritys, tikslai ir/ar uždaviniai kaip nurodyta Aprašo 13.2, 19.2 ir 26.2 punktuose? (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Ar nuotoliniu būdu surengto renginio išlaidos bus tinkamos? (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Ar tarptautinis partneris gali būti ne iš Europos Sąjungos? (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Išaiškinimas dėl Aprašo 18.2 punkto detalizavimo (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Kokie reikalavimai taikomi supervizijas vykdantiems specialistams? (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Kokio dydžio avansą gali gauti projekto vykdytojas? (VP1-1.3-SADM-01-K-02 „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ II kvietimas) , Europos socialinio fondo agentūra, 2013-05-08
Ar galima paraiškoje numatyti tokius fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius kaip mokslo straipsnio (užsienio, tarptautiniuose ar Lietuvos mokslo leidiniuose) rankraštis, mokslo monografijos rankraštis ir t.t.? , Lietuvos mokslo taryba, 2012-11-21