ES piliečiai

Patvirtintos priemonės
  • Konkursinės 45
    priemonės
  • Valstybinio 139
    planavimo
  • Regioninio 20
    planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
 Žemėlapio paveiksliukas
Socialinio dialogo skatinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Įmonių socialinė atsakomybė
 Žemėlapio paveiksliukas
Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
Skelbiami pirkimai
Kviečiame dalyvauti projektų vykdytojų skelbiamuose darbų, prekių ar paslaugų pirkimo konkursuose.
Metodinė informacija

Peržiūrėti visus svarbiausius projektų vykdytojų dokumentus ir jų pildymo pavyzdžius (nuorodos į dokumentų rinkinį).

Peržiūrėti dokumentus

Projektų paieška
Visos paraiškos
Visi projektai
Dienos projektas
Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų (Semeliškių vidurinės mokyklos,Vievio vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“) pastatų atnaujinimas, pagerinant energetikos charakteristikas
Projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir socialinės globos įstaigose (Semeliškių vidurinėje mokykloje, Vievio vaikų lopšelyje - darželyje „Eglutė“), įdiegiant energiją taupančias priemones. Uždavinys - mažinti Semeliškių vidurinės mokyklos, Vi...
Korupcijos prevencija

Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją

viesinimo_leidinys_tituliniame


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-11-15