LR Finansų ministerija (FM)

FM

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 507 319 740,5 €
Skirtas finansavimas Iš viso 507 319 740,5 €
ES lėšų 417 997 569,22 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 507 319 740,5 €
Skirtas finansavimas Iš viso 507 319 740,5 €
ES lėšų 417 997 569,22 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 453 740 534,41 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 421 222 387,33 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 453 740 534,41 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 421 222 387,33 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-08-K-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
14 481 000,93 € 14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo skatinimo fondas
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
37 360 982,39 € 37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
Baigtas įgyvendinti
Garantijų fondas
VP3-1.1-AM-01-V-01-001
Europos investicijų bankas
227 000 000 € 227 000 000 €
137 677 828,72 €
173 420 793,91 €
140 902 646,83 €
Baigtas įgyvendinti
JESSICA kontroliuojantysis fondas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
186 503 243,74 € 186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-2.3-ŪM-01-K-01-001
Europos investicinis fondas
41 974 513,44 € 41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
Baigtas įgyvendinti
JEREMIE kontroliuojantysis fondas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Projektų statistika