Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 29 d.

Dienos projektas
Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje
Projekto esmė – Utenos rajoninės katilinės teritorijoje pastatyti naują biomasę naudojančią termofikacinę jėgainę, sumažinant priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų, o tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą. Išlaikant UAB „...