Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Alytaus RK katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą
Projektas apima investicijas į katilinės Alytuje modernizavimą, pritaikant 38 MW galios katilą biokuro deginimui. Projektas bus įgyvendinamas UAB “Litesko” gamybinėje bazėje. Pareiškėjas katilinės teritorijoje įrengs esamam katilui biokurą deginančius degiklius. Biokuro paruošimui elektrinėje bus...