Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Spalio 20 d.

Dienos projektas
VGTU antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 11 (6C2p) renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas
Projekto esmė atsiskleidžia per juo numatomas spręsti problemas. Pagrindinės problemos yra: 1) prasta VGTU Saulėtekio rūmų II laboratorinio korpuso išorinių atitvarų (fasado ir dalies stogo) šilumos ir hidroizoliacinė būklė; 2) pasenusios minėto pastato šildymo ir vėdinimo sistemos. Šios problem...