Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

LVPA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti nacionalinės paramos bei Europos Sąjungos lėšas, skirtas verslo, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti. Šioje dalyje sužinosite, kas yra VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir kokias funkcijas ji atlieka, administruodama 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, rasite agentūros paskelbtas aktualijas, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Institucijos administruojami kvietimai
 • Konkursiniai
  kvietimai
 • Valstybinio
  planavimo
 • Regioninio
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
2014-04-18
Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės"
 Žemėlapio paveiksliukas
2013-09-06
Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"
Institucijos administruojami projektai
Visos institucijos paraiškos
Visi institucijos projektai
Institucijos administruojamos patvirtintos priemonės
 • Konkursinės 18
  priemonės
 • Valstybinio 17
  planavimo
 • Regioninio 2
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
Idėja LT
 Žemėlapio paveiksliukas
Intelektas LT
 Žemėlapio paveiksliukas
PRO LT
 Žemėlapio paveiksliukas
Inogeb LT-2
 Žemėlapio paveiksliukas
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
 Žemėlapio paveiksliukas
Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Institucijos administruojamų projektų statistika
Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją