UAB „Aivinela“ darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų įgūdžių tobulinimas didinant įmonės konkurencingumą ir užtikrinant naujų gamybinių technologijų įsisavinimą

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Aivinela"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
107 382,99 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – ugdyti ir tobulinti UAB „Aivinela“ darbuotojų kvalifikaciją ir specialiuosius gebėjimus siekiant padidinti įmonės konkurencingumą bei užtikrinti naujų gamybinių technologijų įsisavinimą. Projekto uždaviniai: • Sustiprinti įmonės vadovų vadybinius įgūdžius ir gebėjimą prisitaikyti prie rinkos poreikių • Didinti įmonės darbuotojų kvalifikaciją darbui su modernesnėmis technologijomis • Ugdyti visų lygių darbuotojų bendruosius gebėjimus, sustiprinant jų galimybes prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų Problemos, kurias siekiama išspręsti, ir projekto rezultatai: • Pastaruoju metu įmonė sparčiai auga, sudėtingėja jos verslo procesai, plečiasi eksporto rinkos, intensyvėja konkurencija, todėl įmonės vadovų kompetencijos kėlimas yra būtina prielaida sėkmingai įmonės plėtrai. Projekto rezultate bus patobulintos įmonės vadovų kompetencijos ir įgūdžiai, sustiprintas įmonės konkurencingumas ir sudarytos prielaidos ilgalaikei įmonės plėtrai. • Įmonė specializuojasi metalo apdirbimo srityje, kurioje naudojamos modernios kompiuterinės skaitmeninio valdymo (CNC) technologinės linijos, darbui su kuriomis reikalingos specifinės žinios. Įmonei nuolat modernizuojant technologinį parką (2009-2010 m. planuojama įdiegti moderniausia Baltijos šalyse CNC gamybinė linija), ypač jaučiamas gamybos darbuotojų kvalifikacijos trūkumas. Projekto rezultate įmonės gamybinis personalas įgis visas reikalingas žinias efektyviam ir našiam darbui tiek su turima, tiek su planuojama įsigyti moderniausia gamybine įranga. • Didelė emigracija ir periferinė įmonės lokalizacija lemia nuolatinį kvalifikuotų darbuotojų stygių. Projektu numatoma įdiegti nuoseklią personalo valdymo sistemą, kuri užtikrins reikiamų darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą. • Įmonei augant ir tampant tarptautinių vertės kūrimo grandinių dalimi, neišvengiamai didėja poreikis stiprinti visų darbuotojų anglų kalbos žinias ir bendruosius gebėjimus, kas projekto metu ir bus pasiekta.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-051
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2008-12-08
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.

<< Grįžti į paieškos formą