UAB "LIGAJOS TECHNIKA" DARBUOTOJŲ GEBĖJIMO PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ DIDINIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VERSLUMO IR NAUJOVIŲ SKATINIMAS

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "LIGAJOS TECHNIKA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
16 218,72 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Dėl demografinių tendencijų Lietuvoje mažėja tiek bendras, tiek darbingo amžiaus darbuotojų skaičius. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas tampa viena pagrindinių Lietuvos ekonominę plėtrą stabdančių problemų. Pastebimas žemas darbuotojų mobilumas, menkas verslumas, darbdaviai skiria per mažai dėmesio ir lėšų darbuotojų mokymui, nemotyvuoja tobulinti savo žinias. Darbdavių neskatinami, Lietuvos gyventojai nelinkę mokytis visą gyvenimą. To pasekmė – nepakankamas įmonių ir darbuotojų gebėjimas prisitaikyti prie globalių prekybos, konkurencijos ir technologijų pokyčių. Šio projekto tikslas – gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti mokytis visą gyvenimą. UAB „Ligajos technika“ vadovai specialiai jiem pritaikytų mokymų dėka bus skatinami diegti naujus šiuolaikinius vadovavimo metodus įmonėje, kurių pagalba bus tobulinami žmogiškieji ištekliai ir didinamas verslo produktyvumas. Organizavus UAB „Ligajos technika“ darbuotojų vidinius ir išorinius mokymus, bus padidinta jų kompetencija, kvalifikacija, gebėjimas prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Tokiu būdu bus prisidėta prie žinių visuomenės kūrimo, palankesnių sąlygų ūkiui augti sudarymo ir pačios visuomenės plėtros užtikrinimo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-083
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą