Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
174 912,53 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (toliau - LPPARA) ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau - Rūmai arba PPAR) planuoja vykdyti projektą "Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" (toliau - Projektas). Projekto poreikis buvo identifikuotas atsižvelgiant į besikeičiančią veiklos aplinką, Rūmų sistemos plėtros siekius ir tikslą sustiprinti konkurencingumą pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Rūmų sistemos darbuotojai atstovauja Lietuvą bendradarbiaujant su užsienio valstybių atstovais, dalyvaujant tarptautiniuose forumuose, parodose, konferencijose, organizuoja užsienio svečių priėmimus. Taip pat jie atstovauja verslo visuomenę šalies valstybinėse institucijose ir darbo grupėse. Rūmai teikia paslaugas verslo įmonėms, vykdo valstybės deleguotas funkcijas. Rūmai yra vieni svarbiausių socialinių-ekonominių partnerių ir aktyviai bendradarbiauja su vietos valdžios ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant regionų problemas ir teikiant pasiūlymus dėl šalies ūkio plėtros. Todėl Rūmų darbuotojų darbas reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos ir specialių žinių bei įgūdžių. Atsižvelgiant į tai, numatoma įgyvendinti Projektą, kurio metu būtų sudarytos sąlygos 67 Rūmų sistemos darbuotojams pakelti savo profesinę kvalifikaciją. Kvalifikacijos kėlimo poreikis buvo nustatytas atliekant visų Rūmų sistemos darbuotojų apklausą. Projektas prisidės prie Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto "Skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą" tikslo - "Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimus prisitaikyti". Projekto įgyvenidnimo metu kvalifikaciją pakėlę Rūmų sistemos darbuotojai galės geriau atlikti savo funkcijas, padidės Rūmų galimybės dalyvauti ir vykdyti tarptautinius projektus, tinkamai reprezentuoti Lietuvos verslo visuomenę. Projekto metu darbuotojai įgis jų kasdieniniam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-093
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą