Naujų kompetencijų UAB "Mars Lietuva“ darbuotojams suteikimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "Mars Lietuva"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
200 000 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB “Mars Lietuva” – veikia nuo 1993 m. Lietuvoje. Tai viena ankstyviausių ir sėkmingai veikiančių stambių užsienio kapitalo investicijų Lietuvoje. Įmonė užsiima ėdalo gyvūnams augintiniams gamyba. Įmonė nuolat skiria didelį dėmesį darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Kvalifikacijos kėlimą užtikrina įmonės bei išoriniai specialistai. Atsižvelgiant į veiklos specifiką, didėjantį automatizavimo lygį bei naujia diegiamas technologijas, būtinas tolesnis darbuotojų mokymas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vidurinės grandies specialistams bei darbininkams. Iki šiol dauguma mokymų buvo organizuojama kitose "Mars Inc" įmonėse, šiuo metu būtinas didesnio darbuotojų skaičiaus efektyvių mokymų vykdymas. Pagrindinė įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo politika remiasi darbuotojo atsakomybės didinimu bei papilomų kompetencijų suteikimu. Naujų kvalifikacijų suteikimas darbuotojams, leistų sėkmingai diegti technologines naujoves bei užtikrinti gaminamos produkcijos kokybę. Taip pat leis sumažinti nelaimingų atsitikimų darbo vietoje tikimybę, padidinti darbo našumą ir įmonės konkurencingumą. Specifiniai vadovų, specialistų ir darbuotojų mokymai yra nuosekliai tarpusavyje suderinti taip, kad būtų užtikrintas profesinių įgūdžių lavinimo vientisumas. Specifiniai vadovų mokymai leis pagerinti įmonės valdymą. Mokymų dėka darbuotojų įgys daugiau kompetencijų ir atsakomybių. Tai leis jiems didint savo pajamas, motyvaciją bei išaugs jų konkurencingumas darbo rinkoje. Savo ruožtu įmonė galės sėkmingiau pradėti naujas veiklas. Numatoma, kad įgyvendinant projektą bus apmokyti 495 UAB "Mars Lietuva" darbuotojai, t.y. kvalifikaciją pakels beveik pusė įmonės darbuotojų. Planuojama toliau mokymo veiklas vykdyti likusiai darbuotojų daliai iš nuosavų arba kitų paramos programų ir taip užtikrinti lygias galimybes visiems siekti profesinio tobulėjimo. .

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-101
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.

<< Grįžti į paieškos formą