Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžyje, rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2008-12-01         Projekto pabaiga: 2013-01-28
Bendra projekto vertė:
315 077,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
315 077,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
313 263,85 €
Iš jo ES dalis:
267 815,98 €
Iš jo ES dalis:
266 274,29 €

Lopšelio - darželio pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Šiuo metu neefektyviai naudojami energetiniai ištekliai, patiriami dideli šilumos nuostoliai per pastato atitvaras. Projekto tikslas - siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Siekiant projekto tikslo numatoma rekonstruoti pastato išorines atitvaras: apšildyti 1464,75 m2 lauko sienų (įskaitan cokolinės dalies plotą), 1312,1 m2 sutapdinto stogo, pakeisti 54,12 m2 lauko ir tambūro durų, 570 m2 langų pagerinant jų energetines charakteristikas. Numatoma sutaupyti 0,109 GWh į metus energijos patalpų šildymui. Projekto vykdytojas savo lėšomis savarankiškai negalėtų įgyvendinti šio projekto, o energijos ir lėšų sutaupymo rodikliai pagrindžia finansinės paramos projektui skyrimo tikslingumą. Įgyvendinus projektą bus užtikrinti tikslinių grupių - lopšelį - darželį lankančių vaikų, socialinių pedagogų ir auklėtojų higienos ir komforto sąlygos. Projekto įgyvendinimas stiprins Panevėžio apskrities švietimo įstaigų infrastruktūrą, garantuojant jos modernumą, atvirumą. Projektas turės teigiamą poveikį Panevėžio regionui, nes bus efektyviau naudojama energija, dėl to energijos gamintojas sunaudos mažiau gamtinių išteklių, sumažės teršalų, susidarančių deginant pirminį kurą šilumos energijos gamybos procesų metu, o tai sąlygos mažesnį neigiamą poveikį regiono žmonių sveikatai. Pagerinus pastato energetines charakteristikas šildymui kasmet bus sunaudojama žymiai mažiau šiluminės energijos, kas sąlygos mažesnius šildymo kaštus. Projekto veiklos pilnai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ remiamas veiklas. Taip pat atitinka Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 metų strateginį bei Panevėžio regiono plėtros 2007-2013 m. planą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-51
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-51-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto