Pastatų grupės renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas
Projekto pradžia: 2008-10-08         Projekto pabaiga: 2012-06-01
Bendra projekto vertė:
2 278 219,55 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 278 219,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 269 490,61 €
Iš jo ES dalis:
1 936 486,62 €
Iš jo ES dalis:
1 929 067,05 €

Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų ‚Saulutė“ (iki 2011-05-01 buvęs VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Druskininkų „Saulutė“) – vienas didžiausių ir svarbiausių vaikų gydymo ir reabilitacijos skyrius Lietuvoje. Vienu metu gali būti gydoma 280 vaikų, nuo 1 iki 18 metų amžiaus. Skyrius Druskininkų „Saulutė“ statyta 1984 m., bendras plotas 18003,56 kv. m. Skyriaus Druskininkų „Saulutė“ pastatuose remontas ar rekonstrukcija neatlikta nuo statybos pradžios. Pastato išorinės atitvaros yra prastos būklės, atsiradę įtrūkimų, byra plytos, tinkas, nesandarios blokų siūlės. Per sienas ir nesandarius langus skverbiasi drėgmė, šaltis. Stogo danga nesandari, besiskverbianti drėgmė sąlygoja vidaus sienų, inventoriaus gadinimą. Dėl šių priežasčių kasmet mažėja pastatų gyvavimo laikas. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra patalpose nepakankama, prastos pacientų gydymo ir personalo darbo sąlygos. Planuojami renovacijos darbai: ventiliacijos ir šildymo sistemos rekonstrukcija, galerijų grindų šiltinimas, langų ir durų keitimas, sienų ir stogo perdangų renovacija. Investicijų dydis sieks 7 867 932 Lt (su PVM). Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti skyriaus Druskininkų „Saulutė“ pastatų energetinių resursų naudojimą. Atlikus planuojamus darbus, bus sutaupoma apie 118 913 Lt kasmet, kas sudaro apie 33,82% nuo bendrų šildymo išlaidų. Šias lėšas bus galima panaudoti pacientų priežiūros ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Projekto PAL – 65,7 metai, TAL – 29,5 metai. Pastatų energetinių resursų taupymo paketo įdiegimas yra būtinas, nes tiesiogiai veikia pacientų ir personalo sveikatą ir darbo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-01-058
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų