Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2009-04-24         Projekto pabaiga: 2011-12-31
Bendra projekto vertė:
419 482,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
419 482,45 €
Projektui išmokėta lėšų:
399 750,04 €
Iš jo ES dalis:
356 560,08 €
Iš jo ES dalis:
339 787,55 €

Šv. Jonų bažnyčia pastatyta 1730 – 1780 m. Po ilgo eksploatavimo laiko pastato išorinės atitvaros susidėvėjusios, pasenusios, nebeatitinka šiuolaikinių normų. Siekiant išspręsti energijos taupymo problemą, 2008 metais renovuotas šiluminis mazgas iš „2007 – 2008 metų mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo programos“ lėšų. Vilniaus universitetas yra biudžetinė organizacija, kuri dėl lėšų stygiaus savo jėgomis negali atlikti Šv. Jonų bažnyčios kompleksinės atitvarų renovacijos, todėl ES paramos lėšos sudarytų sąlygas užbaigti kompleksinę pastato renovaciją. Projekto "Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12" įgyvendinimo metu bus apšiltinta pastogės perdanga, pakeisti pastato langai ir išorės durys, rekonstruoti vitražiniai langai, renovuoti pagrindinio įėjimo vartai (įrengiant stiklinį tambūrą). Bendrasis projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Šio tikslo pasiekimui keliamas uždavinys -atnaujinti Šv. Jonų bažnyčios pastatą, siekiant padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Planuojama, kad numatytų uždavinių įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus: apšiltinta pastogės perdanga, pakeisti pastato langai ir lauko durys, rekonstruoti vitražiniai langai, renovuoti pagrindinio įėjimo vartai (įrengtas stiklinis tambūras su medžio konstrukcijomi). Atlikus Šv. Jonų bažnyčios pastato renovaciją, sumažės: išlaidos šildymui, šiluminės energijos sunaudojimas, aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto