Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 1615 Prašomas finansavimas 558 357 288,84 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1525 Prašomas finansavimas 520 069 157,26 €
Skirtas finansavimas Iš viso 537 462 617,59 €
ES lėšų 497 878 296,14 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1482 Bendra projektų vertė 572 886 562,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 519 629 961,37 €
ES lėšų 482 266 480,17 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-01-V-02-002
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
405 468,03 € Taip, 2010-09-08 Taip, 2010-09-08
Nesudaryta sutartis
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos ir kitų pagrindinių motyvavimo elementų tobulinimo tyrimas
VP1-4.1-VRM-02-V-01-001
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
4 778 600,56 € Taip, 2009-10-02 Taip, 2009-10-02
Nesudaryta sutartis
Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-048
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
153 087,64 €
Nesudaryta sutartis
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-12-001
Alytaus miesto savivaldybės administracija
33 755,21 €
Nesudaryta sutartis
Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas (II etapas)
VP1-4.1-VRM-04-R-42-002
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
25 832,95 € Taip, 2011-10-21 Ne, 2011-10-21
Nesudaryta sutartis
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-51-007
Biržų rajono savivaldybės administracija
40 100,79 €
Nesudaryta sutartis
Biržų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-61-011
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
45 711,91 € Taip, 2012-01-11 Taip, 2012-01-11
Nesudaryta sutartis
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-82-006
Rietavo savivaldybės administracija
99,2 € Taip, 2013-08-29 Ne, 2013-08-29
Nesudaryta sutartis
Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas - III etapas
VP1-4.1-VRM-04-R-92-005
Zarasų rajono savivaldybės administracija
22 336,16 €
Nesudaryta sutartis
Viešojo administravimo kompetencijų stiprinimas Zarasų rajono savivaldybėje
VP1-4.1-VRM-08-V-01-013
Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
104 842,45 €
Nesudaryta sutartis
Atvira savivalda: valdžios ir nevyriausybinio sektorių partnerystės tinklo kūrimas (Atvira savivalda)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 8 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.