Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 1615 Prašomas finansavimas 558 357 288,84 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1525 Prašomas finansavimas 520 069 157,26 €
Skirtas finansavimas Iš viso 537 462 617,59 €
ES lėšų 497 878 296,14 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1482 Bendra projektų vertė 572 886 562,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 519 629 961,37 €
ES lėšų 482 266 480,17 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-01-V-02-002
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
405 468,03 € Taip, 2010-09-08 Taip, 2010-09-08
Nesudaryta sutartis
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos ir kitų pagrindinių motyvavimo elementų tobulinimo tyrimas
VP1-4.1-VRM-02-V-01-001
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
4 778 600,56 € Taip, 2009-10-02 Taip, 2009-10-02
Nesudaryta sutartis
Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-048
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
153 087,64 €
Nesudaryta sutartis
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-12-001
Alytaus miesto savivaldybės administracija
33 755,21 €
Nesudaryta sutartis
Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas (II etapas)
VP1-4.1-VRM-04-R-42-002
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
25 832,95 € Taip, 2011-10-21 Ne, 2011-10-21
Nesudaryta sutartis
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-51-007
Biržų rajono savivaldybės administracija
40 100,79 €
Nesudaryta sutartis
Biržų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-61-011
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
45 711,91 € Taip, 2012-01-11 Taip, 2012-01-11
Nesudaryta sutartis
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-82-006
Rietavo savivaldybės administracija
99,2 € Taip, 2013-08-29 Ne, 2013-08-29
Nesudaryta sutartis
Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas - III etapas
VP1-4.1-VRM-04-R-92-005
Zarasų rajono savivaldybės administracija
22 336,16 €
Nesudaryta sutartis
Viešojo administravimo kompetencijų stiprinimas Zarasų rajono savivaldybėje
VP1-4.1-VRM-08-V-01-013
Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
104 842,45 €
Nesudaryta sutartis
Atvira savivalda: valdžios ir nevyriausybinio sektorių partnerystės tinklo kūrimas (Atvira savivalda)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.