„Europos burės 2012“ už galimybę dirbti jaunimui teikiamos projektams, kurie atveria galimybes dirbti jaunimui. Skatinamos iniciatyvos ruošti jaunus žmones darbo rinkai, edukuoti ir motyvuoti juos.

 

1. GERAPRAKTIKA.LT  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Lietuvos verslo darbdavių konferedacija

www.gerapraktika.lt– sistema, sukurta tam, jog profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Internetinis tinklalapis tapo greita ir patogia praktikos organizavimo priemone vadybos ir ekonomikos programų studentams. Įmonės pagal nustatytus kriterijus randa sau tinkamus kandidatus, parenka užduotis, studentai – praplėčia praktikos ir įsidarbinimo galimybes. Ypatingas dėmesys projekto metų buvo skiriamas praktikantus priimančių įmonių darbo organizavimui: parengti detalūs įvairių sričių specialistų praktikų planai, vieninga ataskaitų rengimo, vertinimo dokumentacija, praktikantų adaptavimo knyga ir kt.

Informacinėje sistemoje saugomi duomenys apie praktiką atlikusius studentus, jų įvertinimą, todėl priimančių įmonių personalo darbuotojai visuomet turi prieinamą informaciją apie potencialius kandidatus į laisvas darbo vietas. Projekto lėšomis sukurtame modelyje šiuo metu praktikos vietas siūlo virš 300 registruotų įmonių, o karjeros perspektyvų ieško beveik 2500 Lietuvos studentų.

2. Būk aktyvus darbo rinkoje  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto lėšos skirtos jaunimo iki 29 metų praktinių įgūdžių tobulinimui ir įsitvirtinamui darbo rinkoje. Skirtinguose Lietuvos regionuose į jaunimo užimtumo didinimo programas įtrauktaiš viso 6101 dalyvių. Įgyvendinant projektą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavo 2932, įdarbinimo subsidijuojant – 3170 jaunų bedarbių.

Projektas realiai padėjo į darbo rinką pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų ir jauniems darbo ieškantiems žmonėms tapti konkurencingais darbo rinkoje. Jaunimo užimtumas tapo nevienadienis – absoliučiai didžioji dalis dirba ir pasibaigus projektui. Net 83 proc. jaunuolių po dalyvavimo įsitvirtino darbo rinkoje.

„Būk aktyvus darbo rinkoje“ prisidėjo prie jaunimo nedarbo mažinimo ir išsilavinusiūų, ką tik studijas baigusių jaunuolių užimtumo didinimo.

Straipsnis apie projektus

 

3. Vaikų (nuo 14 metų) užimtumo ir (ar) įtraukimo į darbo rinką galimybių didinimas: naujas specialistų veiklos modelis  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas

Projektu siekiama didinti globos namų auklėtinių (nuo 14 metų) socialinę integraciją, naudojant teorinius bei praktinius modelius, ugdant kūrybiškumą, savarankiškumą ir atsakomybę, lavinant socialinius ir darbinius įgūdžius. 

Projekto dalyviai (Akmenės rajono savivaldybės, Kelmės rajono Vijurkų, Radviliškio rajono vaikų namai „Nykštukas“, Rozalimo vaikų darželio laikinoji globos grupė bei Raseinių vaikų globos namai) lėšas investavo į praktinius darbuotojų mokymus, tiesioginį darbą su tėvais, ugdymą ir švietimą.

Globos namų auklėtiniai aprūpinti metodinėmis priemonėmis, knygomis, moderniomis lentomis. Meniniai užsiėmimai vyksta naudojant įvairias lipdymo, karpymo priemones. Organizuojami filmų žiūrėjimo seansai, valgio ruošimo užsiėmimai, auklėtiniai mokomi naudotis kompiuterinėmis programomis.

Įgyvendinus šį projektą darbuotojai išmoko naujų darbo modelių, o auklėtiniai įgijo daugiau savarankiškumo, atsakomybės už savo gyvenimą, išaugo motyvacija įgyti daugiau žinių ir praktinių įgūdžių.