„Europos burės 2012“ už jaukią aplinką teikiamos projektams, kurie rūpinasi miestų ir užmiesčio aplinka. Šioje kategorijoje vertinami gyvenimo kokybę gerinantys, aplinką tausojantys sprendimai

 

1. Kokybiškai naujo nuotekų valymo įrenginio, paremto nuoseklaus biologinio valymo technologija, sukūrimas  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: UAB „Arginta“

Šio projekto tikslas yra sukurti paprastą, ypatingos priežiūros nereikalaujantį, ekonomišką nuotekų valymo įrenginį, skirtą mažiems nuotekų kiekiams valyti, kuris šalintų ne tik organines medžiagas, bet ir azotą, fosforą.

Projektas truko nuo 2009 m. liepos  iki 2012 m. gegužės. Bandomajame stende buvo tiriama skirtingų įkrovų panaudojimo galimybė pagrindinio ir tretinio buitinių nuotekų valymo grandyse. Bandymų metu buvo atliekamos nuotekų cheminės analizės bei biomasės mikrobiologinė analizė.

Remiantis tyrimų rezultatais buvo sukurtas biologinio valymo įrenginio, veikiančio biofiltracijos principu, prototipas ir atlikti jo veikimo efektyvumo bandymai.

Biologinio valymo įrenginio eksploatacija nereikalauja ypatingos priežiūros ir yra suprantama eiliniam vartotojui.Valymo procesuinereikalinga elektros energija, nereikia įrengti antrinių nusodintuvų, nes mikroorganizmai dėl įkrovos nėra išnešami iš reaktoriaus, be to, jų kiekio didėjimas nežymus dėl mikroorganizmų vidinio kvėpavimo proceso.

2. Užutrakio dvaro sodybos muziejinės-reprezentacinės ir memorialinės dalių pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Atkurtas unikalus kultūrinio kraštovaizdžio objektas, leidžiantis išsaugoti, puoselėti ir propaguoti Lietuvos istorijos, gamtos ir kultūros paveldą. Restauruoti Liudviko XVI-ojo stiliaus rūmų interjerai ir  E. F. Andre suprojektuoto parko erdvės leidžia civilizuotai bei patraukliai pristatyti vertybes plačiajai visuomenei, skatinant ne tik jos susidomėjimą, bet ir norą gyventi sveikoje ir gražioje aplinkoje.

Užutrakio dvaro sodyboje daugėja motyvuotų lankytojų, rūmuose vykstančių koncertų, konferencijų, seminarų, parodų gausa pritraukia kultūrinio turizmo ir meno mėgėjus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių.

Lankytojus traukia ne vien programa, bet ir unikali aplinka, kuriose vyksta renginiai. Meno ir istorijos mėgėjams, dvaras – nauja ekspozicijų, koncertų, konferencijų erdvė,  ramaus poilsio  mėgėjams – vieta, kur galima visai greta miesto pabūti nuostabaus grožio kultūriniame kraštovaizdyje ir tuo pat metu pamiršti miesto triukšmą, užsienio piliečiai čia susipažįsta su išskirtiniu Lietuvos kraštovaizdžiu ir kultūros lobynu.

3. Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas visuomenei geriau pažinti Lietuvos saugomas teritorijas, nedarant žalos aplinkai.

Įrengus infrastruktūrą saugomose teritorijose, pritaikius lankymui, sutvarkius paveldo objektus, paukščių ir buveinių apsaugai svarbias NATURA 2000 tinklo teritorijas, ne tik tausojama aplinka, sudaromos sąlygos išsaugoti biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę,  bet  ir gerinama žmonių gyvenimo kokybė, t.y. suteikiama galimybė turiningai praleisti laisvalaikį gamtoje, tausojant aplinką, pasidžiaugti jos grožiu ir įvairove.

Projektas dar tik įpusėjo, bet jau sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Juozapinės geomorfologinis ir Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniai, Šatrijos, Kartenos, Seredžiaus ir Bėčionių piliakalniai, Žagarės atodanga, pastatytas apžvalgos bokštas aukščiausiame Lietuvos taške ir  t.t.