„Europos burės 2012“ už šilumą teikiamos sveikatos ir socialiniams projektams. Taip pat energiją, vandenį bei šilumą taupantiems sprendimams. Skatinamos bendradarbiavimo, ekologiškas idėjas palaikančios iniciatyvos ir pagalba socialiai jautresnėms visuomenės grupėms

 

1. BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S. Daukanto/ S. Nėries g. 31/1, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Plaukimo baseinas Klaipėdoje – tai vienintelis neprivatus šiuolaikiškas, modernus ir tarptautinius standartus atitinkantis baseinas, kurį gali lankyti įvairaus amžiaus miesto gyventojai ir svečiai.

Baseino patalpos po rekonstrukcijos buvo gerokai padidintos. Plotas prieš rekonstrukciją – 676 m2, o po jos – 1 226 m2, beveik dvigubai didesnis.  Sudarytos visos sąlygos neįgaliesiems – įrengtas keltuvas į baseiną, taip pat jiems pritaikyti net keturi tualetai. Taip pat įmontuota šiuolaikiška vandens valymo technika, kuri specialiomis technologijomis naikina besikaupiančias bakterijas ir blogą kvapą.

Šiuo metu „Gintaro“ sporto centre kasdien treniruotes lanko daugiau nei 550 vaikų ir jaunuolių nuo 7 iki 20 metų.

Daugiau apie projektą

 

2. Savarankiško gyvenimo namų Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenims įkūrimas Debeikių miestelyje  Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

Projekto dėka įkurtas Anykščių rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims, Debeikiuose. Čia dvylikai Anykščių senjorų teikiamos socialinės paslaugos, garantuojančios orią, pagarbią senatvę, leidžiančią pamiršti vienatvę ir apgaubiančią bendraamžių šiluma bei supratingumu.

Senjorai savarankiškai rūpinasi savo buitimi: patys verda, skalbia, tvarkosi. Darbuotojai padeda jiems pasiekti gydytojus ir bažnyčią, sumokėti sąskaitas, nusipirkti maisto, tvarkyti kitus kasdieninius reikalus. Maistą, reikalingus daiktus, vaistus gyventojai pirks už savo pinigus bei patys mokės už komunalinius patarnavimus. Čia nebus senolių su sudėtingomis organinėmis ar psichologinėmisligomis. Daugiau apie projektą

 

3. Naujos kartos nuotekų apskaitos sistema Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: AB „Axis Industries“

Pagrindiniai šios matavimo sistemos bruožai – galimybė atlikti nuotekų srautų ir skysčio kiekio matavimus tiek atviruose kanaluose, tiek uždaruose vamzdynuose bei perduoti  matavimo bei archyvų duomenis  tiek laidiniu, tiek  belaidžiu (radijo) būdais, rodmenis atvaizduojant, tvarkant bei pateikiant vartotojui patogiu būdu.

      Sukurti nauji produktai leidžia efektyviau naudoti gamtos resursus ir energetinius išteklius, mažina aptarnavimo kaštus bei prisideda prie aplinkos taršos mažinimo. Projekto metu sukurtos inovacijos ir diegiamos modernios technologijos skatina aukštosiomis technologijomis pagrįstą gamybos vystimąsi,  suteikia galimybę panaudoti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą. Visa tai sudaro prielaidas spartesniam ir stabiliam šalies ekonomikos vystimuisi kas leidžia sumažinti socialinius bei ekonominius regionių skirtumus.