Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 90 Prašomas finansavimas 30 987 670,36 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 35 Prašomas finansavimas 12 287 441,38 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 35 Bendra projektų vertė 12 093 973,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-002
Vilniaus universitetas
369 106,11 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Sunkių ir supersunkių daugiaelektronių atomų ir jonų struktūros ir savybių teorinis tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-003
Lietuvos kūno kultūros akademija
375 175,36 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
GYVENIMO KOKYBĖ IR GRIUVIMŲ RIZIKA PAGYVENUSIO IR SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ POPULIACIJOJE: EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA IR RAUMENŲ STIPRINIMO BEI JUDESIŲ VALDYMO POVEIKIO ĮVERTINIMAS
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-004
Viešoji įstaiga "Vilniaus Gedimino technikos universitetas"
374 263,5 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Baltymų agregacijos slopiklių paieška ir tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-007
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
198 278,61 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Netiesinių dinaminių sistemų nestabiliųjų pusiausvyros būsenų ir nestabiliųjų periodinių judėjimų valdymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-010
Aleksandro Stulginskio universitetas
352 385,99 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Biodyzelino gamybos optimizavimas taikant darnios plėtros principus
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-011
Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas
204 213,71 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Kompleksinis pastatų modernizavimo priemonių patikimumo tyrimas: fundamentalūs, taikomieji tyrimai ir priemonių sistemos
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-016
Vilniaus Universitetas
405 259,09 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Socialiai atsakingos vartojimo elgsenos sąlygos ir veiksniai kylančios ekonomikos šalyje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-017
Kauno technologijos universitetas
404 568,39 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir plazmoninių metamedžiagų formavimas, tyrimas ir taikymas (METADEIMA)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-018
Gamtos tyrimų centras
404 907,32 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
"Naujai pasireiškiančios vietinės bei invazinės kilmės medžių ligos Lietuvos miškuose" (akronimas – EMINDIS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-021
Vilniaus universitetas
405 465,07 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės properšoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.