Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 90 Prašomas finansavimas 30 987 670,36 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 35 Prašomas finansavimas 12 287 441,38 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 35 Bendra projektų vertė 12 093 973,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-002
Vilniaus universitetas
369 106,11 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Sunkių ir supersunkių daugiaelektronių atomų ir jonų struktūros ir savybių teorinis tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-003
Lietuvos kūno kultūros akademija
375 175,36 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
GYVENIMO KOKYBĖ IR GRIUVIMŲ RIZIKA PAGYVENUSIO IR SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ POPULIACIJOJE: EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA IR RAUMENŲ STIPRINIMO BEI JUDESIŲ VALDYMO POVEIKIO ĮVERTINIMAS
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-004
Viešoji įstaiga "Vilniaus Gedimino technikos universitetas"
374 263,5 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Baltymų agregacijos slopiklių paieška ir tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-007
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
198 278,61 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Netiesinių dinaminių sistemų nestabiliųjų pusiausvyros būsenų ir nestabiliųjų periodinių judėjimų valdymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-010
Aleksandro Stulginskio universitetas
352 385,99 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Biodyzelino gamybos optimizavimas taikant darnios plėtros principus
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-011
Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas
204 213,71 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Kompleksinis pastatų modernizavimo priemonių patikimumo tyrimas: fundamentalūs, taikomieji tyrimai ir priemonių sistemos
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-016
Vilniaus Universitetas
405 259,09 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Socialiai atsakingos vartojimo elgsenos sąlygos ir veiksniai kylančios ekonomikos šalyje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-017
Kauno technologijos universitetas
404 568,39 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir plazmoninių metamedžiagų formavimas, tyrimas ir taikymas (METADEIMA)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-018
Gamtos tyrimų centras
404 907,32 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
"Naujai pasireiškiančios vietinės bei invazinės kilmės medžių ligos Lietuvos miškuose" (akronimas – EMINDIS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-021
Vilniaus universitetas
405 465,07 € Taip, 2012-03-23 Ne, 2012-05-18
Nesudaryta sutartis
Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės properšoje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.