Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 86 Prašomas finansavimas 21 415 845,34 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 38 Prašomas finansavimas 9 625 231,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 627 415,14 €
ES lėšų 9 627 415,14 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 38 Bendra projektų vertė 9 627 415,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 627 415,14 €
ES lėšų 9 627 415,14 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-003
Vytauto Didžiojo universitetas
286 633,23 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Kompiuterizuoto asmenybės ir kognityvinių veiksnių įvertinimo sistemos sudarymas bei pritaikymas Lietuvos gyventojų saugiam bei rizikingam vairavimo elgesiui numatyti (PSIRIVA-VS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
289 620,02 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-02-04
Nesudaryta sutartis
Visuomenės sveikos gyvensenos, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto, kaip sveikatingumą skatinančių koncepcijų, principų, strategijų ir taktikų kūrimas tarpdalykinių komunikacijų kontekste
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-009
Viešoji įstaiga "Vilniaus Gedimino technikos universitetas"
284 958,81 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Baltymų agregacijos slopiklių tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-012
Lietuvos sporto universitetas
289 501,56 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-04-10 Taip, 2013-03-07
Nesudaryta sutartis
Fizinių pratimų bei hipertemijos poveikis jauniems ir pagyvenusio amžiaus žmonėms: motorinio ir kognityvinio nuovargio, raumenų pažeidos, judesių valdymo bei streso ir uždegimo rodiklių kaita ir sąsajos su gyvenimo kokybe
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-013
Vilniaus universitetas
237 227,8 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-04-10 Taip, 2013-03-06
Nesudaryta sutartis
Fliuktuacijos sudėtingose sistemose pasižyminčios laipsninėmis laikinėmis koreliacijomis ir laipsniniais skirstiniais
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-017
Vytauto Didžiojo universitetas
270 731,87 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Gerovės ekonomikos daugiafaktorinės transformacijos darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-018
Vilniaus universitetas
175 180,72 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Partinis patronažas ir valstybės valdymo politizacija Lietuvoje ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse: priežastys, mastai, skverbtis
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-020
Kauno technologijos universitetas (KTU)
140 704 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Muzika kaip rezistencinė ir politinė praktika: lietuvių muzikos ideologinio matmens analizė nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-022
Lietuvos edukologijos universitetas
172 879,04 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Mokinių dvasingumo kaip dorovinės kultūros pagrindo ugdymas mokantis muzikos (tyrimai Lietuvoje ir Suomijoje)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-023
Lietuvos socialinių tyrimų centras
151 689,49 € Taip, 2013-01-14 Ne, 2013-03-12
Nesudaryta sutartis
Miestų regionų plėtra ir teritoriniai tapatumai post sovietinėje Lietuvoje (Urbreg)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.