Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 12977 Prašomas finansavimas 10 082 848 644,44 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 27 Prašomas finansavimas 67 428 539,73 €
Patvirtintos finansuoti paraiškos 8876 Prašomas finansavimas 7 828 724 933,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 882 179 545,66 €
ES lėšų 7 245 821 017,91 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 8258 Bendra projektų vertė 9 267 630 226,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 779 893 827,84 €
ES lėšų 7 131 614 174,03 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-004
Uždaroji akcinė bendrovė "HRONAS"
680 045,18 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
Hrono įmonių grupės darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-020
UAB "VRS grupė"
216 644,46 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
VRS Grupės darbuotojų profesinės kompetencijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-051
UAB "Aivinela"
107 382,99 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB „Aivinela“ darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų įgūdžių tobulinimas didinant įmonės konkurencingumą ir užtikrinant naujų gamybinių technologijų įsisavinimą
VP1-1.1-SADM-01-K-01-054
Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA"
118 539,74 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Ainava" žmogiškųjų išteklių gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti įmonės darbo organizavimą bei didinti konkurencingumą. ("UAB "Ainava" darbuotojų kompetencijos ugdymas")
VP1-1.1-SADM-01-K-01-069
Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"
199 519,46 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Fima"darbuotojų profesiniai mokymai
VP1-1.1-SADM-01-K-01-078
UAB "FLEXPRO"
199 523 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB FLEXPRO darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-083
Uždaroji akcinė bendrovė "LIGAJOS TECHNIKA"
16 218,72 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "LIGAJOS TECHNIKA" DARBUOTOJŲ GEBĖJIMO PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ DIDINIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VERSLUMO IR NAUJOVIŲ SKATINIMAS
VP1-1.1-SADM-01-K-01-084
UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinika
131 085,21 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Personalo valdymo sistemos UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimu
VP1-1.1-SADM-01-K-01-093
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
174 912,53 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-101
UAB "Mars Lietuva"
200 000 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Naujų kompetencijų UAB "Mars Lietuva“ darbuotojams suteikimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-123
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
62 717,22 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
KMAIK dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, įsisavinant modernias, atitinkančias ES standartus, informacines technologijas, naudojamas kraštovaizdžio architektūros projektavimui.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-162
UAB "BMS MEGAPOLIS"
198 847,31 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
BMS konkurencingumo didinimas ugdant žmogiškuosius išteklius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-163
UAB "Neo aljansas"
160 625,29 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Tobulinti UAB „Neo aljansas“ vadovų bei darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus bei didinti darbuotojų prisitaikymą prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių
VP1-1.1-SADM-01-K-01-176
Uždaroji akcinė bendrovė "Gritpedžiai" ir Ko
143 616,77 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Gritpedžiai" ir ko žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-178
UAB "CITYCO"
199 739,92 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Cityco" darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-180
Smulkių ir vidutinių audito įmonių asociacija
545 916,36 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Specializuotų žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas audito,apskaitos, mokesčių srityse bei smulkaus verslo organizavimas, planavimas ir valdymas. Žmoniškųjų išteklių tobulinimas smulkiose ir vidutinėse įmonėse.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-186
UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras
189 817,19 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras ir UAB Mažeikių psichikos sveikatos centras žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-194
Uždaroji akcinė bendrovė "SPORT LINE"
199 837,81 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB 'Sport line' darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdant specialiąsias žinias bei įgūdžius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-208
UAB "Kompetencijos ugdymo centras"
194 972,2 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
KUC darbuotojų prisitaikymo prie rinkos poreikių didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-213
UAB "ET&Co"
122 635,08 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "ETCo" ir projekto partnerių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, žinių ir gėbėjimų tobulinimas didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie organizacijos poreikių bei darbo rinkos pokyčių (ETSKNV)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-233
Akcinė bendrovė "Snaigė"
39 142,15 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Prioritetinių kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-234
Lietuvos draudikų asociacija
513 887,86 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
"Specialiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas Lietuvos draudimo sektoriaus įmonėse"
VP1-1.1-SADM-01-K-01-255
AB SEB bankas
185 875,23 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimas šiuolaikinių mokymų metodų kontekste
VP1-1.1-SADM-01-K-01-258
Uždaroji akcinė bendrovė "Lanlita"
137 204,3 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Lanlita" prisitaikymas prie rinkos poreikių, didinant veiklos efektyvumą, tobulinant darbuotojų kompetenciją ir žmogiškųjų išteklių valdymą (DARTOBAS)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-262
Uždaroji akcinė bendrovė "Gintaro baldai"
45 045,18 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Uždarosios akcinės bendrovės "Gintaro baldai" darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymas verslo plėtrai ir konkurencingumui didinti
VP1-1.1-SADM-01-K-01-271
Uždaroji akcinė bendrovė "MOGUNTIA BALTIJA"
96 848,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB "Moguntia Baltija" darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-275
UAB "M2 Invest"
129 631,02 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "M2 invest" darbuotojų nuolatinis ir sistemingas kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygio didinimas, skatinant pridėtinės vertės augimą įmonės veikloje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-282
UAB "Apskaitos versmė"
171 896,14 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Apskaitos versmė" ir UAB "Spausk" darbuotojų žinių atnaujinimas, prisitaikant prie nuolat kintančių apskaitos ir mokesčių reikalavimų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-288
Uždaroji akcinė bendrovė "VĖTRŪNA"
199 949,03 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Įmonės žmogiškųjų išteklių plėtra, skatinanti tobulinti ir didinti darbuotojų bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas (ŽIP)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-293
AB DnB NORD bankas
199 995,25 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Naujų darbuotojų įgūdžių lavinimas atsiliepiant į dinamiškus įmonės ir rinkos poreikius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-297
Uždaroji akcinė bendrovė "Forma Dea"
37 371,99 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Forma Dea" darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-301
Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS"
395 987,31 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
„UVS Group“ darbuotojų profesinės kompetencijos didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-302
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
134 125,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
"AB Šiaulių banko žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas ir gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ugdymas"
VP1-1.1-SADM-01-K-01-332
Uždaroji akcinė bendrovė "MOLLER AUTO"
256 941,9 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Moller Auto" ir UAB "Moller Realty" vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-333
UAB "LABBIS"
182 438,02 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Šiuolaikinės Personalo valdymo sistemos (PVS) kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su personalo specialistų ir darbuotojų mokymu.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-354
UAB "INTRAPAKAS"
21 551,49 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „Intrapakas" darbuotojų bendrieji mokymai
VP1-1.1-SADM-01-K-01-355
UAB "DROGAS"
199 629,29 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „DROGAS“ DARBUOTOJŲ MOKYMAI
VP1-1.1-SADM-01-K-01-357
UAB KESKO AGRO LIETUVA
200 000 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Kesko Agro Lietuva" darbuotojų funkcinių kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-361
Uždaroji akcinė bendrovė "Yara Lietuva"
199 872,57 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-13
Nesudaryta sutartis
Sinchroninės gamybos sistemos ir profesiniai mokymai darbuotojams
VP1-1.1-SADM-01-K-01-367
Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonė
98 634,73 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
ĮI "Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonės" darbuotojų kompetencijos didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-396
UAB "KETURI KAMBARIAI"
152 137,4 € Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
"Coffee Inn" kavinių tinklo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-416
UAB "PROJEKONA"
154 609,59 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Aukščiausia konsultantų kvalifikacija - aukščiausia mokymo paslaugų kokybė!
VP1-1.1-SADM-01-K-01-419
Akcinė bendrovė "Kalnapilio - Tauro grupė"
173 389,71 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
AB “Kalnapilio – Tauro grupė” darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-428
VIEŠOJI ĮSTAIGA "LINAVOS" MOKYMO CENTRAS
1 466 406,11 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Transporto įmonių sektoriaus darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų, didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-433
UAB Apiterapijos centras
110 697,09 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB "Apiterapijos centro" žmogiškųjų išteklių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-438
Uždaroji akcinė bendrovė "Makrotera"
74 492,59 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Projektų vykdymo efektyvumo tobulinimo sistema
VP1-1.1-SADM-01-K-01-452
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LINTEL"
199 962,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „Lintel“ darbuotojų specialiųjų gebėjimų ugdymas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-453
LIETUVOS ADVOKATŪRA
199 837,81 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Lietuvos advokatų profesinės kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-459
Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS SPAUDOS" VILNIAUS AGENTŪRA
119 902,69 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Lietuvos spaudos" Vilniaus agentūros darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos ir įgūdžių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie įmonės bei rinkos pokyčių.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-461
Uždaroji akcinė bendrovė "Saerimner"
119 668,1 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "SAERIMNER" darbuotojų bei vadovų mokymai siekiant ugdyti bendrasias ir specialiasias kompetencijas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.