Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 12977 Prašomas finansavimas 10 082 848 644,44 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 27 Prašomas finansavimas 67 428 539,73 €
Patvirtintos finansuoti paraiškos 8876 Prašomas finansavimas 7 828 724 933,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 882 179 545,66 €
ES lėšų 7 245 821 017,91 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 8258 Bendra projektų vertė 9 267 630 226,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 779 893 827,84 €
ES lėšų 7 131 614 174,03 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-004
Uždaroji akcinė bendrovė "HRONAS"
680 045,18 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
Hrono įmonių grupės darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-020
UAB "VRS grupė"
216 644,46 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
VRS Grupės darbuotojų profesinės kompetencijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-051
UAB "Aivinela"
107 382,99 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB „Aivinela“ darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų įgūdžių tobulinimas didinant įmonės konkurencingumą ir užtikrinant naujų gamybinių technologijų įsisavinimą
VP1-1.1-SADM-01-K-01-054
Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA"
118 539,74 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Ainava" žmogiškųjų išteklių gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti įmonės darbo organizavimą bei didinti konkurencingumą. ("UAB "Ainava" darbuotojų kompetencijos ugdymas")
VP1-1.1-SADM-01-K-01-069
Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"
199 519,46 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Fima"darbuotojų profesiniai mokymai
VP1-1.1-SADM-01-K-01-078
UAB "FLEXPRO"
199 523 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB FLEXPRO darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-083
Uždaroji akcinė bendrovė "LIGAJOS TECHNIKA"
16 218,72 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "LIGAJOS TECHNIKA" DARBUOTOJŲ GEBĖJIMO PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ DIDINIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VERSLUMO IR NAUJOVIŲ SKATINIMAS
VP1-1.1-SADM-01-K-01-084
UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinika
131 085,21 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Personalo valdymo sistemos UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimu
VP1-1.1-SADM-01-K-01-093
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
174 912,53 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-101
UAB "Mars Lietuva"
200 000 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Naujų kompetencijų UAB "Mars Lietuva“ darbuotojams suteikimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-123
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
62 717,22 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
KMAIK dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, įsisavinant modernias, atitinkančias ES standartus, informacines technologijas, naudojamas kraštovaizdžio architektūros projektavimui.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-162
UAB "BMS MEGAPOLIS"
198 847,31 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
BMS konkurencingumo didinimas ugdant žmogiškuosius išteklius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-163
UAB "Neo aljansas"
160 625,29 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Tobulinti UAB „Neo aljansas“ vadovų bei darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus bei didinti darbuotojų prisitaikymą prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių
VP1-1.1-SADM-01-K-01-176
Uždaroji akcinė bendrovė "Gritpedžiai" ir Ko
143 616,77 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Gritpedžiai" ir ko žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-178
UAB "CITYCO"
199 739,92 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Cityco" darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-180
Smulkių ir vidutinių audito įmonių asociacija
545 916,36 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Specializuotų žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas audito,apskaitos, mokesčių srityse bei smulkaus verslo organizavimas, planavimas ir valdymas. Žmoniškųjų išteklių tobulinimas smulkiose ir vidutinėse įmonėse.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-186
UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras
189 817,19 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras ir UAB Mažeikių psichikos sveikatos centras žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-194
Uždaroji akcinė bendrovė "SPORT LINE"
199 837,81 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB 'Sport line' darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdant specialiąsias žinias bei įgūdžius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-208
UAB "Kompetencijos ugdymo centras"
194 972,2 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
KUC darbuotojų prisitaikymo prie rinkos poreikių didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-213
UAB "ET&Co"
122 635,08 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "ETCo" ir projekto partnerių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, žinių ir gėbėjimų tobulinimas didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie organizacijos poreikių bei darbo rinkos pokyčių (ETSKNV)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-233
Akcinė bendrovė "Snaigė"
39 142,15 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Prioritetinių kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-234
Lietuvos draudikų asociacija
513 887,86 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
"Specialiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas Lietuvos draudimo sektoriaus įmonėse"
VP1-1.1-SADM-01-K-01-255
AB SEB bankas
185 875,23 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimas šiuolaikinių mokymų metodų kontekste
VP1-1.1-SADM-01-K-01-258
Uždaroji akcinė bendrovė "Lanlita"
137 204,3 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Lanlita" prisitaikymas prie rinkos poreikių, didinant veiklos efektyvumą, tobulinant darbuotojų kompetenciją ir žmogiškųjų išteklių valdymą (DARTOBAS)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-262
Uždaroji akcinė bendrovė "Gintaro baldai"
45 045,18 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Uždarosios akcinės bendrovės "Gintaro baldai" darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymas verslo plėtrai ir konkurencingumui didinti
VP1-1.1-SADM-01-K-01-271
Uždaroji akcinė bendrovė "MOGUNTIA BALTIJA"
96 848,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB "Moguntia Baltija" darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-275
UAB "M2 Invest"
129 631,02 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "M2 invest" darbuotojų nuolatinis ir sistemingas kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygio didinimas, skatinant pridėtinės vertės augimą įmonės veikloje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-282
UAB "Apskaitos versmė"
171 896,14 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Apskaitos versmė" ir UAB "Spausk" darbuotojų žinių atnaujinimas, prisitaikant prie nuolat kintančių apskaitos ir mokesčių reikalavimų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-288
Uždaroji akcinė bendrovė "VĖTRŪNA"
199 949,03 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Įmonės žmogiškųjų išteklių plėtra, skatinanti tobulinti ir didinti darbuotojų bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas (ŽIP)
VP1-1.1-SADM-01-K-01-293
AB DnB NORD bankas
199 995,25 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
Naujų darbuotojų įgūdžių lavinimas atsiliepiant į dinamiškus įmonės ir rinkos poreikius
VP1-1.1-SADM-01-K-01-297
Uždaroji akcinė bendrovė "Forma Dea"
37 371,99 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Forma Dea" darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-301
Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS"
395 987,31 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
„UVS Group“ darbuotojų profesinės kompetencijos didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-302
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
134 125,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
"AB Šiaulių banko žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas ir gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ugdymas"
VP1-1.1-SADM-01-K-01-332
Uždaroji akcinė bendrovė "MOLLER AUTO"
256 941,9 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Moller Auto" ir UAB "Moller Realty" vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų
VP1-1.1-SADM-01-K-01-333
UAB "LABBIS"
182 438,02 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Šiuolaikinės Personalo valdymo sistemos (PVS) kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su personalo specialistų ir darbuotojų mokymu.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-354
UAB "INTRAPAKAS"
21 551,49 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „Intrapakas" darbuotojų bendrieji mokymai
VP1-1.1-SADM-01-K-01-355
UAB "DROGAS"
199 629,29 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „DROGAS“ DARBUOTOJŲ MOKYMAI
VP1-1.1-SADM-01-K-01-357
UAB KESKO AGRO LIETUVA
200 000 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB "Kesko Agro Lietuva" darbuotojų funkcinių kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-361
Uždaroji akcinė bendrovė "Yara Lietuva"
199 872,57 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-13
Nesudaryta sutartis
Sinchroninės gamybos sistemos ir profesiniai mokymai darbuotojams
VP1-1.1-SADM-01-K-01-367
Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonė
98 634,73 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
ĮI "Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonės" darbuotojų kompetencijos didinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-396
UAB "KETURI KAMBARIAI"
152 137,4 € Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
"Coffee Inn" kavinių tinklo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-416
UAB "PROJEKONA"
154 609,59 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Aukščiausia konsultantų kvalifikacija - aukščiausia mokymo paslaugų kokybė!
VP1-1.1-SADM-01-K-01-419
Akcinė bendrovė "Kalnapilio - Tauro grupė"
173 389,71 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
AB “Kalnapilio – Tauro grupė” darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje
VP1-1.1-SADM-01-K-01-428
VIEŠOJI ĮSTAIGA "LINAVOS" MOKYMO CENTRAS
1 466 406,11 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Transporto įmonių sektoriaus darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų, didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-433
UAB Apiterapijos centras
110 697,09 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-12-08
Nesudaryta sutartis
UAB "Apiterapijos centro" žmogiškųjų išteklių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-438
Uždaroji akcinė bendrovė "Makrotera"
74 492,59 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Projektų vykdymo efektyvumo tobulinimo sistema
VP1-1.1-SADM-01-K-01-452
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LINTEL"
199 962,93 € Taip, 2008-11-11 Taip, 2008-11-11 Ne, 2009-02-19
Nesudaryta sutartis
UAB „Lintel“ darbuotojų specialiųjų gebėjimų ugdymas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-453
LIETUVOS ADVOKATŪRA
199 837,81 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
Lietuvos advokatų profesinės kvalifikacijos tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-01-459
Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS SPAUDOS" VILNIAUS AGENTŪRA
119 902,69 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "Lietuvos spaudos" Vilniaus agentūros darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos ir įgūdžių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie įmonės bei rinkos pokyčių.
VP1-1.1-SADM-01-K-01-461
Uždaroji akcinė bendrovė "Saerimner"
119 668,1 € Taip, 2008-11-11 Ne, 2008-11-11
Nesudaryta sutartis
UAB "SAERIMNER" darbuotojų bei vadovų mokymai siekiant ugdyti bendrasias ir specialiasias kompetencijas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2022 m. Spalio 3 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.