Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8355 Bendra projektų vertė 9 144 528 017,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 624 742 841,27 €
ES lėšų 6 977 306 031,69 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5765 Bendra projektų vertė 4 750 457 516,57 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 869 489 845,28 €
ES lėšų 3 591 388 927,41 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 503 145 399,15 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 993 296 809,51 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 360 493 329,67 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 868 812 501,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004
Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA"
74 904,72 € 30 410,1 €
30 410,1 €
8 802,82 €
8 802,82 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009
Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA"
50 673,37 € 30 404,02 €
30 404,02 €
2 202,91 €
2 202,91 €
Įgyvendinamas projektas
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
56 939,3 € 56 939,3 €
48 398,4 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
55 143,65 € 55 143,65 €
46 872,1 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005
UAB "Softlines"
71 382,94 € 42 829,59 €
42 829,59 €
12 206,74 €
12 206,74 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012
UAB "Tubinas International"
71 736,27 € 43 041,88 €
43 041,88 €
12 206,8 €
12 206,8 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028
GO-ERP, UAB
52 553 € 31 531,8 €
31 531,8 €
6 103,39 €
6 103,39 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034
UAB "ULA Technologies"
62 056,3 € 37 233,55 €
37 233,55 €
6 103,36 €
6 103,36 €
Įgyvendinamas projektas
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-035
Uždaroji akcinė bendrovė "Saunita"
51 568,29 € 30 940,98 €
30 940,98 €
12 418,8 €
12 418,8 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Saunita" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-039
K. Geco prekybos įmonė
72 228,34 € 43 337 €
43 337 €
6 209,4 €
6 209,4 €
Įgyvendinamas projektas
K. Geco prekybos įmonės rinkų plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2015 m. Sausio 31 d.

Dienos projektas
Kairių sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai
Siekiant geresnės aplinkos kokybės ir darnaus gamtinių išteklių panaudojimo, reikia skirti ypatingą dėmesį energijos panaudojimo efektyvumui didinti, panaudojant visus galimus ir įmanomus atsinaujinančius energijos išteklius.Todėl įgyvendinant prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ...