Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8359 Bendra projektų vertė 31 582 372 696,42 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 26 328 420 561,65 Lt
ES lėšų 24 080 350 970,3 Lt
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5672 Bendra projektų vertė 16 113 853 965,89 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 13 126 600 163,26 Lt
ES lėšų 12 190 368 911,53 Lt
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 22 183 381 657,38 Lt
Išmokėtų lėšų ES dalis 20 462 006 066,73 Lt
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 21 587 307 690,96 Lt
Deklaruotinų lėšų ES dalis 19 933 295 946,43 Lt
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, Lt
Projektui skirtas finansavimas, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projektui išmokėta lėšų, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004
Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA"
258 631 Lt 105 000 Lt
105 000 Lt
30 394,38 Lt
30 394,38 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009
Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA"
174 965 Lt 104 979 Lt
104 979 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
196 600 Lt 196 600 Lt
167 110 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
190 400 Lt 190 400 Lt
161 840 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005
UAB "Softlines"
246 471 Lt 147 882 Lt
147 882 Lt
42 147,42 Lt
42 147,42 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012
UAB "Tubinas International"
247 691 Lt 148 615 Lt
148 615 Lt
21 073,8 Lt
21 073,8 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028
GO-ERP, UAB
181 455 Lt 108 873 Lt
108 873 Lt
21 073,8 Lt
21 073,8 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034
UAB "ULA Technologies"
214 268 Lt 128 560 Lt
128 560 Lt
21 073,67 Lt
21 073,67 Lt
Įgyvendinamas projektas
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-035
Uždaroji akcinė bendrovė "Saunita"
178 055 Lt 106 833 Lt
106 833 Lt
21 439,8 Lt
21 439,8 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Saunita" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-039
K. Geco prekybos įmonė
249 390 Lt 149 634 Lt
149 634 Lt
21 439,8 Lt
21 439,8 Lt
Įgyvendinamas projektas
K. Geco prekybos įmonės rinkų plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. Gruodžio 25 d.

Dienos projektas
Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžyje, rekonstravimas
Lopšelio - darželio pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Šiuo metu neefektyviai naudojami energetiniai ištekliai, patiriami dideli šilumos nuostoliai per pastato atitvaras. Projekto tikslas - siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo...