Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8124 Bendra projektų vertė 31 557 446 511,92 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 26 266 593 610,78 Lt
ES lėšų 24 018 879 688,16 Lt
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5257 Bendra projektų vertė 14 116 684 332,65 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 11 429 733 642,74 Lt
ES lėšų 10 605 543 170,52 Lt
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 755 740 722,74 Lt
Išmokėtų lėšų ES dalis 19 128 000 707,66 Lt
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 20 207 069 480,24 Lt
Deklaruotinų lėšų ES dalis 18 647 101 241,7 Lt
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, Lt
Projektui skirtas finansavimas, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projektui išmokėta lėšų, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.3-ŪM-02-K-04-033
UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"
915 690 Lt 320 491 Lt
320 491 Lt
43 014 Lt
43 014 Lt
Įgyvendinamas projektas
Įvairių formatų dokumentų elektroninio pasirašymo, e.parašo tikrinimo (eSIGN) bei naujos kartos SIM kortelės su išplėstu funkcionalumu (SIM'as) programinės įrangos sukūrimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-007
UAB "LITKIRTA"
5 215 400 Lt 2 607 700 Lt
2 607 700 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Modernios skiedros gamybos technologinės įrangos įdiegimas UAB „Litkirta“, siekiant didinti gamybos produktyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-023
UAB "PANODEN"
8 244 001 Lt 4 122 000 Lt
4 122 000 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
"Pridėtinės vertės didinimas įmonėje BĮ UAB "Panoden"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras"
15 756 784 Lt 7 878 392 Lt
7 878 392 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-077
Uždaroji akcinė bendrovė "VILRIDA"
5 854 690 Lt 2 927 345 Lt
2 927 345 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB „VILRIDA“ tiesioginių vidaus investicijų pritraukimas į didelės pridėtinės vertės gamybą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-069
Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija"
5 037 330 Lt 2 266 798 Lt
2 266 798 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" produktyvumo didinimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-012
UAB "Jungtinis gamybos centras"
9 792 567 Lt 4 896 283 Lt
4 896 283 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Aukštos pridėtinės vertės įrengimų gamyba
VP2-1.3-ŪM-03-K-04-073
UAB "Mikroskopinės odontologijos centras"
2 873 968 Lt 1 759 395 Lt
1 759 395 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
MTTP laboratorijos odontologinėms medžiagoms kurti įrengimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-004
UAB "TEHOREAL"
11 319 016 Lt 3 905 989 Lt
3 905 989 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tehoreal" veiklos plėtra, plečiant atvėsintos ir šaldytos produkcijos krovinių sandėliavimo ir paskirstymo paslaugas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums"
2 913 161 Lt 1 456 579 Lt
1 456 579 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje "Baldai jums"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. Rugpjūčio 23 d.

Dienos projektas
Kairių sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai
Siekiant geresnės aplinkos kokybės ir darnaus gamtinių išteklių panaudojimo, reikia skirti ypatingą dėmesį energijos panaudojimo efektyvumui didinti, panaudojant visus galimus ir įmanomus atsinaujinančius energijos išteklius.Todėl įgyvendinant prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ...