Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8127 Bendra projektų vertė 31 555 086 389,78 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 26 256 758 147,54 Lt
ES lėšų 24 009 126 920,23 Lt
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5188 Bendra projektų vertė 13 892 971 362,29 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 11 242 554 744,93 Lt
ES lėšų 10 429 945 915,4 Lt
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 549 081 111,62 Lt
Išmokėtų lėšų ES dalis 18 933 257 271,15 Lt
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 20 001 190 514,89 Lt
Deklaruotinų lėšų ES dalis 18 455 910 369,43 Lt
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, Lt
Projektui skirtas finansavimas, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projektui išmokėta lėšų, Lt / iš jo ES dalis, Lt
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.3-ŪM-02-K-04-033
UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"
915 690 Lt 320 491 Lt
320 491 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Įvairių formatų dokumentų elektroninio pasirašymo, e.parašo tikrinimo (eSIGN) bei naujos kartos SIM kortelės su išplėstu funkcionalumu (SIM'as) programinės įrangos sukūrimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-007
UAB "LITKIRTA"
5 215 400 Lt 2 607 700 Lt
2 607 700 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Modernios skiedros gamybos technologinės įrangos įdiegimas UAB „Litkirta“, siekiant didinti gamybos produktyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-023
UAB "PANODEN"
8 244 001 Lt 4 122 000 Lt
4 122 000 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
"Pridėtinės vertės didinimas įmonėje BĮ UAB "Panoden"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras"
15 756 784 Lt 7 878 392 Lt
7 878 392 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-077
Uždaroji akcinė bendrovė "VILRIDA"
5 854 690 Lt 2 927 345 Lt
2 927 345 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB „VILRIDA“ tiesioginių vidaus investicijų pritraukimas į didelės pridėtinės vertės gamybą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-069
Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija"
5 037 330 Lt 2 266 798 Lt
2 266 798 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" produktyvumo didinimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-012
UAB "Jungtinis gamybos centras"
9 792 567 Lt 4 896 283 Lt
4 896 283 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
Aukštos pridėtinės vertės įrengimų gamyba
VP2-1.3-ŪM-03-K-04-073
UAB "Mikroskopinės odontologijos centras"
2 873 968 Lt 1 759 395 Lt
1 759 395 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
MTTP laboratorijos odontologinėms medžiagoms kurti įrengimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-004
UAB "TEHOREAL"
11 319 016 Lt 3 905 989 Lt
3 905 989 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tehoreal" veiklos plėtra, plečiant atvėsintos ir šaldytos produkcijos krovinių sandėliavimo ir paskirstymo paslaugas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums"
2 913 161 Lt 1 456 579 Lt
1 456 579 Lt
0 Lt
0 Lt
Įgyvendinamas projektas
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje "Baldai jums"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. Liepos 31 d.

Dienos projektas
„Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas“
Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokyklos pastatas (Ateities g. 13) pastatytas dar 1975 m., todėl šiluminės savybės netenkina šiuo metu galiojančių statybos techninių reglamentų (STR) bei sanitarinės higienos normų (HN) reikalavimų. Nustatyta, kad išorinių pastato sienų, stogo virš sporto ir aktų...