Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8341 Bendra projektų vertė 9 274 648 425,51 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 766 990 969,89 €
ES lėšų 7 103 294 817,78 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6102 Bendra projektų vertė 5 100 313 604,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 138 789 444,19 €
ES lėšų 3 840 127 783,75 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 691 874 914,74 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 169 949 359,76 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 562 626 735,66 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 056 831 640,87 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-5.3-SM-01-V-01-022
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
2 279 839,48 € 1 937 863,56 €
1 937 863,56 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba
VP1-4.2-VRM-04-R-52-016
UAB "Sveiko žmogaus namai"
272 000 € 200 000 €
200 000 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
"Musculi' visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo centras
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004
Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA"
74 904,72 € 30 410,1 €
30 410,1 €
17 605,64 €
17 605,64 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009
Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA"
50 673,37 € 30 404,02 €
30 404,02 €
2 202,91 €
2 202,91 €
Įgyvendinamas projektas
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
56 939,3 € 56 939,3 €
48 398,4 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
55 143,65 € 55 143,65 €
46 872,1 €
54 920,17 €
46 682,13 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005
UAB "Softlines"
71 382,94 € 42 829,59 €
42 829,59 €
18 310,11 €
18 310,11 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012
UAB "Tubinas International"
71 382,93 € 42 829,76 €
42 829,76 €
24 413,63 €
24 413,63 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028
GO-ERP, UAB
52 553 € 31 531,8 €
31 531,8 €
6 103,39 €
6 103,39 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034
UAB "ULA Technologies"
62 056,3 € 37 233,55 €
37 233,55 €
18 416,07 €
18 416,07 €
Įgyvendinamas projektas
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2015 m. Balandžio 28 d.

Dienos projektas
Lapių sąvartyno II-III kaupo biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai
Siekiant geresnės aplinkos kokybės ir darnaus gamtinių išteklių panaudojimo, reikia skirti ypatingą dėmesį energijos panaudojimo efektyvumui didinti, panaudojant visus galimus ir įmanomus atsinaujinančius energijos išteklius.Todėl įgyvendinant prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ...