Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8348 Bendra projektų vertė 9 274 215 252,08 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 764 279 733,62 €
ES lėšų 7 100 967 610,84 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5975 Bendra projektų vertė 4 949 900 766,54 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 013 057 346,87 €
ES lėšų 3 724 658 435,17 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 624 986 237,36 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 107 683 040,12 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 488 785 527,54 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 988 427 446,1 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-04-R-52-016
UAB "Sveiko žmogaus namai"
272 000 € 200 000 €
200 000 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
"Musculi' visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo centras
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004
Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA"
74 904,72 € 30 410,1 €
30 410,1 €
13 204,23 €
13 204,23 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009
Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIDA"
50 673,37 € 30 404,02 €
30 404,02 €
2 202,91 €
2 202,91 €
Įgyvendinamas projektas
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
56 939,3 € 56 939,3 €
48 398,4 €
0 €
0 €
Įgyvendinamas projektas
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
55 143,65 € 55 143,65 €
46 872,1 €
54 920,17 €
46 682,13 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005
UAB "Softlines"
71 382,94 € 42 829,59 €
42 829,59 €
18 310,11 €
18 310,11 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012
UAB "Tubinas International"
71 736,27 € 43 041,88 €
43 041,88 €
24 413,63 €
24 413,63 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028
GO-ERP, UAB
52 553 € 31 531,8 €
31 531,8 €
6 103,39 €
6 103,39 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034
UAB "ULA Technologies"
62 056,3 € 37 233,55 €
37 233,55 €
12 206,71 €
12 206,71 €
Įgyvendinamas projektas
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-035
Uždaroji akcinė bendrovė "Saunita"
51 391,62 € 30 834,97 €
30 834,97 €
18 628,2 €
18 628,2 €
Įgyvendinamas projektas
UAB "Saunita" eksporto plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2015 m. Balandžio 1 d.

Dienos projektas
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato renovacija
2008 m. atliktas pastato (Konarskio g. 34, Vilnius) energetinis auditas patvirtino, kad Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos (toliau-Gimnazija) pastato, statyto 1964 m., išoriniai aitvarai neatitinka šiuo metu keliamų techninių reikalavimų. Dėl to, šildymo sezonu yra patiriami viršnorminiai šilum...