Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 19 Bendra projektų vertė 3 857 934,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 857 934,39 €
ES lėšų 3 857 934,39 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 19 Bendra projektų vertė 3 857 934,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 857 934,39 €
ES lėšų 3 857 934,39 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 726 597,07 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 726 597,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 726 597,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 726 597,06 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-02-K-01-001
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga
240 316,27 € 240 316,27 €
240 316,27 €
228 698,94 €
228 698,94 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje
VP1-1.1-SADM-02-K-01-002
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga
284 955,11 € 284 955,11 €
284 955,11 €
284 359,98 €
284 359,98 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas
VP1-1.1-SADM-02-K-01-003
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai
149 417,86 € 149 417,86 €
149 417,86 €
147 478,88 €
147 478,88 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Panevėžio profesinių sąjungų koordinacinės tarybos socialinės partnerystės stiprinimas, siekiant skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti partnerių narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą
VP1-1.1-SADM-02-K-01-004
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas
287 333,76 € 287 333,76 €
287 333,76 €
276 902,5 €
276 902,5 €
Baigtas įgyvendinti
Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje
VP1-1.1-SADM-02-K-01-006
Lietuvos pramonininkų konfederacija
230 189,7 € 230 189,7 €
230 189,7 €
228 614,23 €
228 614,23 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo stiprinimas susisiekimo sektoriuje
VP1-1.1-SADM-02-K-01-007
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
113 354,09 € 113 354,09 €
113 354,09 €
111 765,81 €
111 765,81 €
Baigtas įgyvendinti
Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse
VP1-1.1-SADM-02-K-01-008
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija
131 099,69 € 131 099,69 €
131 099,69 €
127 931,51 €
127 931,51 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos Respublikos policijos sistemoje
VP1-1.1-SADM-02-K-01-009
Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas"
269 365,44 € 269 365,44 €
269 365,44 €
264 157,71 €
264 157,71 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos
VP1-1.1-SADM-02-K-01-011
Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga
276 916,13 € 276 916,13 €
276 916,13 €
232 781,7 €
232 781,7 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose
VP1-1.1-SADM-02-K-01-012
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija "LIETUVOS MEDIENA"
259 543,27 € 259 543,27 €
259 543,27 €
259 543,27 €
259 543,27 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos baldų, medienos ir popieriaus pramonės šakose
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Mėguvos kaimas
Projekto įgyvendinimo metu Kretingos rajono savivaldybėje, Žibininkų kaime planuojama įrengti naują turistų traukos objektą – Mėguvos kaimą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti apgyvendinimo infrastruktūrą (svečių namus), viešojo maitinimo ir konferencijų infrastruktūrą bei aktyvaus po...