Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 343 464,44 €
Skirtas finansavimas Iš viso 343 464,44 €
ES lėšų 343 464,44 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 343 464,44 €
Skirtas finansavimas Iš viso 343 464,44 €
ES lėšų 343 464,44 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 334 910,92 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 334 910,92 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 334 910,91 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 334 910,91 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.3-SADM-01-K-01-012
Socialinės integracijos centras
115 529,43 € 115 529,43 €
115 529,43 €
112 780,73 €
112 780,73 €
Baigtas įgyvendinti
"Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis"
VP1-1.3-SADM-01-K-01-003
Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
115 444,86 € 115 444,86 €
115 444,86 €
115 288,76 €
115 288,76 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje
VP1-1.3-SADM-01-K-01-010
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
112 490,15 € 112 490,15 €
112 490,15 €
106 841,43 €
106 841,43 €
Baigtas įgyvendinti
ĮVAIROVĖS PARKAS
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Dienos projektas
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12
Šv. Jonų bažnyčia pastatyta 1730 – 1780 m. Po ilgo eksploatavimo laiko pastato išorinės atitvaros susidėvėjusios, pasenusios, nebeatitinka šiuolaikinių normų. Siekiant išspręsti energijos taupymo problemą, 2008 metais renovuotas šiluminis mazgas iš „2007 – 2008 metų mokslo ir studijų institucijų...