Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 8 Bendra projektų vertė 1 047 127,71 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 047 127,71 €
ES lėšų 1 047 127,71 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 932 244,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 932 244,14 €
ES lėšų 932 244,14 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 980 302,19 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 980 302,19 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 955 399,95 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 955 399,95 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-006
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras
104 682 € 104 682 €
104 682 €
96 585,19 €
96 585,19 €
Baigtas įgyvendinti
Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-003
VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
60 839,49 € 60 839,49 €
60 839,49 €
45 926,4 €
45 926,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės garantas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-009
Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai"
113 851,66 € 113 851,66 €
113 851,66 €
101 658,26 €
101 658,26 €
Baigtas įgyvendinti
Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir diskriminavimo darbo rinkoje mažinimo priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K-02-012
Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius
114 883,57 € 114 883,57 €
114 883,57 €
86 589,66 €
86 589,66 €
Įgyvendinamas projektas
BLAIVI TAUTA - LAISVA TAUTA!
VP1-1.3-SADM-01-K-02-017
Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis"
94 577,44 € 94 577,44 €
94 577,44 €
92 031,69 €
92 031,69 €
Baigtas įgyvendinti
Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę
VP1-1.3-SADM-01-K-02-014
Lietuvos Caritas
96 126,62 € 96 126,62 €
96 126,62 €
96 126,61 €
96 126,61 €
Baigtas įgyvendinti
"Sisteminis prekybos žmonėmis prevencijos modelis: tarpžinybinis bendradarbiavimas" (toliau - SPŽPM)
VP1-1.3-SADM-01-K-02-008
Moterų informacijos centras
343 999,07 € 343 999,07 €
343 999,07 €
343 464,37 €
343 464,37 €
Baigtas įgyvendinti
Lyčių lygybė - pelninga investicija!
VP1-1.3-SADM-01-K-02-001
Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"
118 167,86 € 118 167,86 €
118 167,86 €
117 920,01 €
117 920,01 €
Baigtas įgyvendinti
Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Dienos projektas
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12
Šv. Jonų bažnyčia pastatyta 1730 – 1780 m. Po ilgo eksploatavimo laiko pastato išorinės atitvaros susidėvėjusios, pasenusios, nebeatitinka šiuolaikinių normų. Siekiant išspręsti energijos taupymo problemą, 2008 metais renovuotas šiluminis mazgas iš „2007 – 2008 metų mokslo ir studijų institucijų...