Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 26 Bendra projektų vertė 9 973 252,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 601 559,24 €
ES lėšų 8 477 264,79 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 26 Bendra projektų vertė 9 973 252,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 601 559,24 €
ES lėšų 8 477 264,79 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 074 315,58 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 014 190,56 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 074 426,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 014 190,49 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031
Klaipėdos valstybinė kolegija
330 743,45 € 309 833,47 €
281 131,93 €
299 454,08 €
271 714,03 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
557 271,2 € 539 106,52 €
473 680,52 €
508 827,16 €
447 075,87 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015
Vytauto Didžiojo universitetas
429 878,07 € 416 981,58 €
365 396,36 €
291 650,14 €
255 569,81 €
Baigtas įgyvendinti
Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017
Marijampolės kolegija
201 616,37 € 195 567,66 €
171 373,91 €
184 385,07 €
161 574,73 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-025
Klaipėdos universitetas
774 627,84 € 751 388,73 €
658 433,66 €
739 923,9 €
648 387,16 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-021
"KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
346 748,46 € 336 220,77 €
294 736,19 €
325 971,54 €
285 751,55 €
Baigtas įgyvendinti
Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-020
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
688 696,42 € 667 905,47 €
585 391,97 €
650 447,28 €
570 090,58 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-024
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
313 725,44 € 303 762,51 €
266 666,62 €
292 471,8 €
256 754,75 €
Baigtas įgyvendinti
Vidinės studijų kokybės valdymo sistemos kūrimas ir diegimas Socialinių mokslų kolegijoje
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-013
"Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB
183 681,65 € 175 638,32 €
156 129,4 €
172 539,38 €
153 374,67 €
Baigtas įgyvendinti
V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-014
Panevėžio kolegija
280 436,46 € 271 749,3 €
238 370,99 €
261 249,92 €
229 161,23 €
Baigtas įgyvendinti
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Rumšiškių prieplaukos ir jos prieigos infrastruktūros sutvarkymas
Veiklos, kurias numatome vykdyti projekto metu yra būtinos norint užtikrinti prieplaukų eksploatavimą navigacijos laikotarpiu bei priežiūrą. Prieplauka pastatyta PHARE projekto „Nemuno turistinės trąsos pilotinis infrastruktūros išvystymas“ ir valstybės lėšomis, todėl savivaldybė privalo užtikrin...