Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 83 Bendra projektų vertė 21 616 861,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 002 795,07 €
ES lėšų 18 491 264,24 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 83 Bendra projektų vertė 21 616 861,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 002 795,07 €
ES lėšų 18 491 264,24 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 18 174 114,63 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 16 788 856,33 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 18 174 114,42 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 16 788 856,28 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-094
Vytauto Didžiojo universitetas
410 732,74 € 377 874,12 €
310 936,99 €
376 109,75 €
309 485,16 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091
Vytauto Didžiojo universitetas
238 806,48 € 219 701,96 €
191 511,3 €
211 403,81 €
184 277,91 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos "Sociolingvistika ir daugiakalbystė" rengimas ir įgyvendinimas.
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090
"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
604 450,59 € 556 094,47 €
544 005,53 €
454 223,8 €
444 349,43 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės menų, medijų ir marketingo studijų programos rengimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-059
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
267 269,46 € 245 887,69 €
227 179,04 €
178 722,08 €
165 123,8 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinio laipsnio Tarptautinio verslo studijų programos tarptautiškumo didinimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069
Šiaulių universitetas
866 347,6 € 797 039,79 €
736 395,46 €
689 319,16 €
636 870,96 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos jungtinės studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu "Ukraina" (SOCNET)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
236 071,3 € 217 185,53 €
200 660,61 €
181 336,11 €
167 538,83 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės studijų programos "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
682 607,74 € 627 999,12 €
580 216,58 €
553 152,74 €
511 065,03 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076
Šiaulių universitetas
503 190,45 € 462 935,3 €
427 711,89 €
457 973,18 €
423 127,32 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos "Regionų plėtra ir valdymas" parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078
Vilniaus kolegija
594 250,46 € 546 710,21 €
505 112,89 €
433 448,2 €
400 468,6 €
Baigtas įgyvendinti
Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-079
Mykolo Romerio universitetas
213 482,97 € 196 400,02 €
181 460,52 €
187 742,03 €
173 461,11 €
Baigtas įgyvendinti
"Jungtinės magistrantūros studijų programos "Verslo informatika" parengimas ir įgyvendinimas"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje
Projekto esmė – Utenos rajoninės katilinės teritorijoje pastatyti naują biomasę naudojančią termofikacinę jėgainę, sumažinant priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų, o tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą. Išlaikant UAB „...