Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 83 Bendra projektų vertė 21 616 861,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 002 795,07 €
ES lėšų 18 491 264,24 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 83 Bendra projektų vertė 21 616 861,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 002 795,07 €
ES lėšų 18 491 264,24 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 18 174 114,63 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 16 788 856,33 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 18 174 114,42 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 16 788 856,28 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-094
Vytauto Didžiojo universitetas
410 732,74 € 377 874,12 €
310 936,99 €
376 109,75 €
309 485,16 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091
Vytauto Didžiojo universitetas
238 806,48 € 219 701,96 €
191 511,3 €
211 403,81 €
184 277,91 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos "Sociolingvistika ir daugiakalbystė" rengimas ir įgyvendinimas.
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090
"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
604 450,59 € 556 094,47 €
544 005,53 €
454 223,8 €
444 349,43 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės menų, medijų ir marketingo studijų programos rengimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-059
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
267 269,46 € 245 887,69 €
227 179,04 €
178 722,08 €
165 123,8 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinio laipsnio Tarptautinio verslo studijų programos tarptautiškumo didinimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069
Šiaulių universitetas
866 347,6 € 797 039,79 €
736 395,46 €
689 319,16 €
636 870,96 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos jungtinės studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu "Ukraina" (SOCNET)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
236 071,3 € 217 185,53 €
200 660,61 €
181 336,11 €
167 538,83 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės studijų programos "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
682 607,74 € 627 999,12 €
580 216,58 €
553 152,74 €
511 065,03 €
Baigtas įgyvendinti
Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076
Šiaulių universitetas
503 190,45 € 462 935,3 €
427 711,89 €
457 973,18 €
423 127,32 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos "Regionų plėtra ir valdymas" parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078
Vilniaus kolegija
594 250,46 € 546 710,21 €
505 112,89 €
433 448,2 €
400 468,6 €
Baigtas įgyvendinti
Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-079
Mykolo Romerio universitetas
213 482,97 € 196 400,02 €
181 460,52 €
187 742,03 €
173 461,11 €
Baigtas įgyvendinti
"Jungtinės magistrantūros studijų programos "Verslo informatika" parengimas ir įgyvendinimas"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija
Anykščių technologijos mokyklos kompleksą sudaro trys dalys: mokomasis kompleksas, 5 aukštų bendrabutis ir valgyklos pastatas. Pastatų konstrukcija surenkama - g/b karkasai, surenkamų akytbetonio panelių sienos, mūro fragmentai. Stogai sutapdintos konstrukcijos, šildymas centralizuotas - iš netol...