Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 35 Bendra projektų vertė 12 093 973,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 35 Bendra projektų vertė 12 093 973,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 093 973,13 €
ES lėšų 12 093 973,13 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 11 674 435,89 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 11 674 435,89 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 11 674 435,89 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 11 674 435,89 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-001
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
342 723,37 € 342 723,37 €
342 723,37 €
327 984,87 €
327 984,87 €
Baigtas įgyvendinti
Masiškai medžius niokojančių vabzdžių ir su jais susijusių mikroorganizmų tarpusavio sąveikos ekologija klimato kaitos kontekste
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-005
Kauno technologijos universitetas
403 237,95 € 403 237,95 €
403 237,95 €
402 884,34 €
402 884,34 €
Baigtas įgyvendinti
Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos (opto)elektroniniams prietaisams
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006
Vilniaus universitetas
383 677,56 € 383 677,56 €
383 677,56 €
382 051,22 €
382 051,22 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-situ diagnostika ir optimizavimas (OPTO)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-008
Mykolo Romerio universitetas
405 093,42 € 405 093,42 €
405 093,42 €
398 759,67 €
398 759,67 €
Baigtas įgyvendinti
Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių - ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009
Vilniaus universitetas
404 471,78 € 404 471,78 €
404 471,78 €
400 070,86 €
400 070,86 €
Baigtas įgyvendinti
Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012
Vilniaus universitetas
404 186,65 € 404 186,65 €
404 186,65 €
400 331,76 €
400 331,76 €
Baigtas įgyvendinti
Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013
Vilniaus universitetas
381 178,84 € 381 178,84 €
381 178,84 €
372 195,47 €
372 195,47 €
Baigtas įgyvendinti
“Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas” (toliau - ADBPM)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014
Vilniaus universitetas
376 743,82 € 376 743,82 €
376 743,82 €
376 664,36 €
376 664,36 €
Baigtas įgyvendinti
Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015
Vilniaus universitetas
400 366,54 € 400 366,54 €
400 366,54 €
390 724,04 €
390 724,04 €
Baigtas įgyvendinti
Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019
Vilniaus universitetas
152 814,37 € 152 814,37 €
152 814,37 €
151 454,24 €
151 454,24 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Dienos projektas
Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas
VšĮ Ukmergės ligoninė yra Ukmergės rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Ligoninės pastatų kompleksą sudaro 8 korpusai. Dalis ligoninės pastato langų ir išorės durų yra nepakeista, per šias atitvaras patiriami dideli š...