Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 38 Bendra projektų vertė 9 627 415,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 627 415,14 €
ES lėšų 9 627 415,14 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 38 Bendra projektų vertė 9 627 415,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 627 415,14 €
ES lėšų 9 627 415,14 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 280 419,01 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 9 280 419,01 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 277 222,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 9 277 222,06 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045
Vytauto Didžiojo universitetas
259 768,09 € 259 768,09 €
259 768,09 €
258 834,84 €
258 834,84 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010
Vilniaus universitetas
283 632,17 € 283 632,17 €
283 632,17 €
270 954,27 €
270 954,27 €
Baigtas įgyvendinti
Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057
Kauno technologijos universitetas
289 160,46 € 289 160,46 €
289 160,46 €
285 593,98 €
285 593,98 €
Baigtas įgyvendinti
Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005
Lietuvos istorijos institutas
267 743,21 € 267 743,21 €
267 743,21 €
256 506,55 €
256 506,55 €
Baigtas įgyvendinti
Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019
Vilniaus universitetas
288 229,7 € 288 229,7 €
288 229,7 €
229 860,72 €
229 860,72 €
Baigtas įgyvendinti
Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario endoprotezavimo išeitims
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040
Vilniaus universitetas
286 349,64 € 286 349,64 €
286 349,64 €
279 447,73 €
279 447,73 €
Baigtas įgyvendinti
Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001
Vilniaus universitetas
243 426,7 € 243 426,7 €
243 426,7 €
241 040,81 €
241 040,81 €
Baigtas įgyvendinti
Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
238 725,87 € 238 725,87 €
238 725,87 €
237 559,08 €
237 559,08 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004
Vilniaus universitetas
286 213,46 € 286 213,46 €
286 213,46 €
273 300,46 €
273 300,46 €
Baigtas įgyvendinti
Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007
Vilniaus universitetas
289 283,63 € 289 283,63 €
289 283,63 €
286 507,27 €
286 507,27 €
Baigtas įgyvendinti
Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Dienos projektas
Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija
Anykščių technologijos mokyklos kompleksą sudaro trys dalys: mokomasis kompleksas, 5 aukštų bendrabutis ir valgyklos pastatas. Pastatų konstrukcija surenkama - g/b karkasai, surenkamų akytbetonio panelių sienos, mūro fragmentai. Stogai sutapdintos konstrukcijos, šildymas centralizuotas - iš netol...