Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 10 d.

Dienos projektas
"Energijos sąnaudų ir asmens sveikatos paslaugų kaštų mažinimas renovuojant VšĮ Centro poliklinikos Vytenio ir Naujamiesčio filialus"
Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Centro poliklinikos Vytenio ir Naujamiesčio filialų pastatus, siekiant pagerinti patalpų technines charakteristikas, apšiltinant pastatus ir įdiegiant energijos taupymo priemones. Atliktas energetinis auditas patvirtino, kad pastatų, statytų 1980 m. ir 1940 m., iš...