Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.

Dienos projektas
Plaukimo baseino šiluminio ūkio renovacija
Pastatas statytas 1991, t.y. iki LR statybos normos RSN 143-92 “Pastatų atitvarinė šiluminė technika“ įsigaliojimo. Atlikto energijos vartojimo duomenimis, pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų, t.y. išorinių atitvarų šiluminės varžos yra pe...