Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 1 474 852,75 €
Skirtas finansavimas Iš viso 737 426,1 €
ES lėšų 737 426,1 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 1 474 852,75 €
Skirtas finansavimas Iš viso 737 426,1 €
ES lėšų 737 426,1 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 666 814,46 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 666 814,46 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 666 814,4 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 666 814,4 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-016
Lietuvos medicinos turizmo klasteris
313 259,96 € 156 629,98 €
156 629,98 €
150 256,35 €
150 256,35 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-005
UAB "De Futuro"
133 261,41 € 66 630,71 €
66 630,71 €
60 788,56 €
60 788,56 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatingumo klasterio iVit@ konkurencingumo didinimas bei plėtra (II etapas)
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-009
Viešoji įstaiga "VIZUALINIŲ KOMUNIKACIJŲ STUDIJA"
147 415,72 € 73 707,72 €
73 707,72 €
45 357,13 €
45 357,13 €
Baigtas įgyvendinti
Termoizoliacijos inovacijų klasterio plėtra (TERMOKLASTERIS)
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-006
Kūrybinio verslo asociacija
222 410,8 € 111 205,4 €
111 205,4 €
95 515,28 €
95 515,28 €
Baigtas įgyvendinti
REDIRECTED klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-015
UAB "Clear Digital World"
509 656,22 € 254 827,97 €
254 827,97 €
243 227,94 €
243 227,94 €
Baigtas įgyvendinti
Klasterio CLEAR DIGITAL WORLD plėtra, kompetencijų stiprinimas ir konkurencingumo didinimas
VP2-1.4-ŪM-01-K-02-011
UAB Addeco
148 848,64 € 74 424,32 €
74 424,32 €
71 669,2 €
71 669,2 €
Baigtas įgyvendinti
Biojėgainių vystymo klasterio plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Rugsėjo 17 d.

Dienos projektas
VDU Kauno botanikos sodo (Žilibero g.9, Kaunas) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vytauto didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo pastatų komplekso energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio komplekso pastatams šildyti, pagerinti darbo ir mokslo sąlygas. Tikslui įgyvendinti numatoma renovuoti ...