Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 35 Bendra projektų vertė 24 360 998,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 11 937 074,43 €
ES lėšų 11 937 074,43 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 35 Bendra projektų vertė 24 360 998,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 11 937 074,43 €
ES lėšų 11 937 074,43 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 11 646 106,85 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 11 646 106,85 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 11 646 106,72 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 11 646 106,72 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-033
Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"
518 264,89 € 259 132,3 €
259 132,3 €
259 132,3 €
259 132,3 €
Baigtas įgyvendinti
Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-014
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai"
997 480,31 € 498 740,15 €
498 740,15 €
478 842,87 €
478 842,87 €
Baigtas įgyvendinti
Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-016
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
988 327,73 € 494 163,87 €
494 163,87 €
494 163,87 €
494 163,87 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-017
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
598 323,1 € 299 161,55 €
299 161,55 €
296 203,08 €
296 203,08 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-035
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma"
723 831,96 € 361 915,84 €
361 915,84 €
361 915,51 €
361 915,51 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-036
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma"
742 477,99 € 371 238,99 €
371 238,99 €
371 232,96 €
371 232,96 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-020
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
548 123,26 € 274 061,63 €
274 061,63 €
273 850,21 €
273 850,21 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Litesko" Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-021
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
289 448,56 € 144 724,28 €
144 724,28 €
144 724,28 €
144 724,28 €
Baigtas įgyvendinti
UAB Litesko Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-022
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
1 014 920,64 € 507 460,32 €
507 460,32 €
507 460,32 €
507 460,32 €
Baigtas įgyvendinti
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-018
Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
355 472,95 € 177 736,33 €
177 736,33 €
166 633,1 €
166 633,1 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92125 iki ŠK 92121 ir nuo ŠK 92126-12 modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Spalio 16 d.

Dienos projektas
Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžyje, rekonstravimas
Lopšelio - darželio pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimų. Šiuo metu neefektyviai naudojami energetiniai ištekliai, patiriami dideli šilumos nuostoliai per pastato atitvaras. Projekto tikslas - siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo...