Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 23 Bendra projektų vertė 14 701 156,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 312 643,74 €
ES lėšų 7 312 643,74 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 23 Bendra projektų vertė 14 701 156,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 312 643,74 €
ES lėšų 7 312 643,74 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 091 099,44 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 091 099,44 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 091 099,46 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 091 099,46 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-004
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
1 234 347,49 € 579 240,04 €
579 240,04 €
579 240,04 €
579 240,04 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės komunalininkas"
400 254,87 € 200 127,43 €
200 127,43 €
152 178,35 €
152 178,35 €
Baigtas įgyvendinti
CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NEMENČINĖS MIESTE IR BEZDONIŲ MIETELYJE
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-001
Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
895 608,2 € 447 804,1 €
447 804,1 €
447 804,1 €
447 804,1 €
Baigtas įgyvendinti
VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-002
Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
1 115 037,07 € 557 518,54 €
557 518,54 €
491 629,98 €
491 629,98 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A Tilžės g. kvartale, Šiauliuose
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-003
Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
1 127 345,92 € 563 672,96 €
563 672,96 €
534 305,49 €
534 305,49 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-012
AB Vilniaus šilumos tinklai
999 151,12 € 499 575,42 €
499 575,42 €
499 575,42 €
499 575,42 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų su bitumoperlitine izoliacija modernizavimas nuo ŠK-08324, ŠK-08329, ŠK-07110
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-013
Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
830 522,76 € 415 261,24 €
415 261,24 €
400 399,54 €
400 399,54 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91302/08 iki ŠK-91304
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-014
Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
414 538,92 € 207 269,46 €
207 269,46 €
207 269,46 €
207 269,46 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91322 iki ŠK-91324-20
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-015
Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"
308 926,09 € 154 463,04 €
154 463,04 €
154 463,04 €
154 463,04 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus šilumos tinklų rekonstrukcija
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-017
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
113 178,29 € 56 589,15 €
56 589,15 €
56 589,15 €
56 589,15 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 1M-16 iki kameros 1M-16A rekonstrukcija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2022 m. Rugpjūčio 13 d.

Dienos projektas
Joniškio rajono švietimo centro pastato rekonstrukcija
Joniškio rajono švietimo centras yra neformalaus švietimo įstaiga, veikianti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, vykdanti neformalaus suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo veiklas ir teikianti pedagogines psichologines paslaugas. Įstaiga įsikūrusi pastate, kuris pastatytas 1984 m...