Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 23 Bendra projektų vertė 14 701 156,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 312 643,74 €
ES lėšų 7 312 643,74 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 23 Bendra projektų vertė 14 701 156,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 312 643,74 €
ES lėšų 7 312 643,74 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 091 099,44 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 091 099,44 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 091 099,46 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 091 099,46 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-004
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
1 234 347,49 € 579 240,04 €
579 240,04 €
579 240,04 €
579 240,04 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės komunalininkas"
400 254,87 € 200 127,43 €
200 127,43 €
152 178,35 €
152 178,35 €
Baigtas įgyvendinti
CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NEMENČINĖS MIESTE IR BEZDONIŲ MIETELYJE
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-001
Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
895 608,2 € 447 804,1 €
447 804,1 €
447 804,1 €
447 804,1 €
Baigtas įgyvendinti
VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-002
Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
1 115 037,07 € 557 518,54 €
557 518,54 €
491 629,98 €
491 629,98 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A Tilžės g. kvartale, Šiauliuose
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-003
Akcinė bendrovė "Šiaulių energija"
1 127 345,92 € 563 672,96 €
563 672,96 €
534 305,49 €
534 305,49 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-012
AB Vilniaus šilumos tinklai
999 151,12 € 499 575,42 €
499 575,42 €
499 575,42 €
499 575,42 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų su bitumoperlitine izoliacija modernizavimas nuo ŠK-08324, ŠK-08329, ŠK-07110
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-013
Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
830 522,76 € 415 261,24 €
415 261,24 €
400 399,54 €
400 399,54 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91302/08 iki ŠK-91304
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-014
Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
414 538,92 € 207 269,46 €
207 269,46 €
207 269,46 €
207 269,46 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91322 iki ŠK-91324-20
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-015
Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai"
308 926,09 € 154 463,04 €
154 463,04 €
154 463,04 €
154 463,04 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus šilumos tinklų rekonstrukcija
VP2-4.2-ŪM-02-K-04-017
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
113 178,29 € 56 589,15 €
56 589,15 €
56 589,15 €
56 589,15 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 1M-16 iki kameros 1M-16A rekonstrukcija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Alytaus RK katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą
Projektas apima investicijas į katilinės Alytuje modernizavimą, pritaikant 38 MW galios katilą biokuro deginimui. Projektas bus įgyvendinamas UAB “Litesko” gamybinėje bazėje. Pareiškėjas katilinės teritorijoje įrengs esamam katilui biokurą deginančius degiklius. Biokuro paruošimui elektrinėje bus...