Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 8 752 360,93 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 741 455,56 €
ES lėšų 7 167 126,9 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 11 Bendra projektų vertė 8 752 360,93 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 741 455,56 €
ES lėšų 7 167 126,9 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 341 361,4 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 767 580,6 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 341 361,44 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 767 580,65 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-011
Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla"
799 734,34 € 679 687,28 €
409 458,03 €
679 687,28 €
409 458,03 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Vilniaus tarptautinės mokyklos pastatų kapitalinis remontas ir šiuolaikiškos mokymo bazės plėtra
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-006
Marijampolės marijonų gimnazija
265 459,34 € 225 640,35 €
225 640,35 €
202 201,25 €
202 201,25 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės marijonų gimnazijos infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-008
Klaipėdos licėjus
453 287,04 € 383 230,62 €
383 230,62 €
349 777,07 €
349 777,07 €
Baigtas įgyvendinti
Didžiausios Klaipėdos apskrities nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos Klaipėdos licėjaus infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-012
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija
1 248 494,56 € 1 061 220,46 €
1 061 220,46 €
1 021 163,79 €
1 021 163,79 €
Baigtas įgyvendinti
Pranciškonų gimnazijos Kretingoje infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-013
Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija
71 304,74 € 60 609,03 €
60 609,03 €
58 520,19 €
58 520,19 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus privačioje gimnazijoje
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-010
Viešoji įstaiga Vilniaus prancūzų vidurinė mokykla
720 457,09 € 612 388,53 €
612 388,53 €
446 577,35 €
446 577,35 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Prancūzų vidurinės mokyklos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-014
Viešoji įstaiga "Vilniaus Valdorfo mokykla"
687 735,75 € 584 575,39 €
584 575,39 €
584 575,38 €
584 575,38 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-001
Viešoji įstaiga "Vaivorykštės tako" gimnazija
564 611 € 479 919,2 €
479 919,2 €
418 629,82 €
418 629,82 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos VšĮ "Vaivorykštės tako" gimnazijos kompleksinis sutvarkymas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-009
Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija
398 619,96 € 338 826,75 €
338 826,75 €
273 395,97 €
273 395,97 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės Šv.Cecilijos gimnazijos modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-003
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
2 027 329,41 € 2 027 329,41 €
1 723 230 €
2 023 677,03 €
1 720 125,48 €
Baigtas įgyvendinti
NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS DAILĖS UGDYMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Rugsėjo 17 d.

Dienos projektas
Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo I etapas – esamo delfinariumo pastato dalies rekonstrukcija)
Pagrindinis projektu siekiamas tikslas – prisidėti prie Lietuvos ekonominės ir socialinės darnos raidos šalyje plečiant aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą steigiant unikalius poilsio, pramogų, sveikatingumo centrus ir rekreacijos objektus. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas yra sudedamoj...